Naknade


 

Provizija za prodane predmete:

Od Do Iznos provizije
0,00 kn 4,99 kn 0,45 kn
5,00 kn 35,00 kn 1,00 kn
35,01 kn 70,00 kn 2,00 kn
70,01 kn nadalje 3% od prodajne cijene


Naknada za dodatne opcije kod postavljanja aukcije:

Opcija Iznos naknade
Podebljani naslov 0,25 kn
Obojani naslov 0,25 kn
Prikazivanje na početnoj stranici 2,00 kn
Prikazivanje na stranici kategorije 1,00 kn
Odabrano vrijeme završetka 0,10 kn
Dodatna fotografija 0,10 kn
Određena rezervna cijena 1,00 kn

 

 

Naknade za reklame:

izrada banera:                                        50,00kn (izradi se jednom i možete ga stalno koristiti)

reklama na naslovnici s desne strane :     po početnoj cijeni aukcije od 50,00kn / 7dana (cijenu određuje kupac)

reklama unutar kategorija:                       po početnoj cijeni aukcije od 20,00kn / 7dana (cijenu određuje kupac)

 

Možete i sami napraviti  baner,a isti će biti postavljen na reklamno mjesto.

 

Reklame se odnose na prodavače koji žele promovirati svoje aukcije. Klikom na banner otvaraju se odmah sve aukcije tog prodavača.
Reklamni prostor nije za reklamiranje ostalih web stranica.

 

Ukoliko  korisnik želi unaprijed staviti sredstva na svoj račun biti će nagrađen s dodatnim bonusom.

Ako uplatite 100,00kn na račun će vam biti pripisano 110,00kn

Ako uplatite 200,00kn na račun će vam biti pripisano 230,00kn

Ako uplatite više od 500,00kn na račun dobijete 20% uvećani iznos.

 

 

 

Aukcije www.kolekcionar.net imaju pravo promijeniti cijene naknada.

 

 

Stranica je generirana u 23 milisekundi.