Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


kickey (55)

Lokacija: bjelovar, Hrvatska
Datum registracije: 30.11.2010.
Datum zadnje prijave: 29.11.2018.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

623

7854555
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Super c_collector (12) 22.01.2015. u 16:52 jugoslavija 1000 dinara 1990
Super c_collector (12) 22.01.2015. u 16:52 jugoslavija 500 dinara 1990
Super c_collector (12) 22.01.2015. u 16:52 austrougarska 1 kruna 1916
Sve u redu. dra183 (15) 10.11.2014. u 14:21 16. trbr-platnena oznaka
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 šri lanka 10 rupija 1995
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 pakistan 1 rupija
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 rumunjska 5000 lei 1998
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 liban 10 livres
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 francuska 20 franaka 1997
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 pakistan 10 rupija
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 ceylon 10 rupija 1975
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 ČSSR 10 kruna 1986
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 ČSSR 20 kruna 1988
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 ČSSR 50 kruna 1987
5 dalmacija (15) 03.09.2014. u 19:30 italija 500 lira 1970
A+++ Great Cards & price. Thanks csx788132 (5) 18.08.2014. u 21:55 svijet sporta-kartica-john young stewart
A+++ Great Cards & price. Thanks csx788132 (5) 18.08.2014. u 21:55 svijet sporta-kartica-kareem abdul jabbar
A+++ Great Cards & price. Thanks csx788132 (5) 18.08.2014. u 21:55 svijet sporta-kartica-ruud krol
A+++ Great Cards & price. Thanks csx788132 (5) 18.08.2014. u 21:55 svijet sporta-kartica-jody scheckter
A+++ Great Cards & price. Thanks csx788132 (5) 18.08.2014. u 21:55 svijet sporta-kartica-mario andretti
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 velebit,br.61,1996
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 velebit,br.43,1996
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.64,1994
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.30,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.21,1992
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.33,1998
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski mornar,br.5,1992
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.21,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.23,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.34,1998
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.14,1996
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.74,1994
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.16,1996
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.70,1994
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:43 hrvatski vojnik,br.55,2005
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.29,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.13,1996
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.43,1993
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.20,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.19,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.39,1998
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.69,1994
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.25,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.27,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.28,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.32,1998
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.31,1998
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.38,1998
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 NDH 5000 kuna 1943
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.67,1994
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.26,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.24,1997
alfa1234561 (17) 18.05.2014. u 19:42 hrvatski vojnik,br.65/66,2005
pippo74 (1) 09.05.2014. u 16:11 jugoslavija 25 para 1938
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 irska 50 penny 1997
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 DDR 5 maraka 1969
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 velika britanija 1 šiling 1948
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 francuska 5 centimes 1938
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 francuska 5 franaka 1992,prigodna
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 grčka 1 drahma 1926
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 velika britanija 1 funta 1994
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 poljska 20 zlota 1976
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 grčka 5 drahmi 1930
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 austrija 20 šilinga 1980
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 velika britanija 2 šilinga 1948
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 njemačka 10 pfennig 1900
svaki put brzo i jednostavno.5 march (5) 04.05.2014. u 18:13 francuska 1 franaka 1995,prigodni
sve 5 pedinka (1) 17.04.2014. u 11:50 NDH-OBĆINSKA PRISTOJBA SV. KLARA 100 KN
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 češka 10 heler 2000
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 italija 100 lira 1979
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 italija 100 lira 1978
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 slovenija 1 tolar,UNC
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 100 dinara 1992,UNC
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 poljska 1 zlot 1977
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 francuska 1 franak 1966
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 mađarska 5x20forinti
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 surinam,10 gulden,1963,UNC
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 mongolija,50 mongo,UNC
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 mongolija,1 tugrik,UNC
sve za 5 preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 mongolija,10 tugrik,UNC
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 jugoslavija 2 dinara 1938
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 USA 1 dolar 1979
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 USA 25 centi 1981
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 francuska 1 franak 1960
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 USA 5 centi 2003
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 USA 25 centi 1968
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 USA 25 centi 1966
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 jugoslavija 50 para 1938
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 francuska 1 franak 1960
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 jugoslavija 1 dinar 1938
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 francuska 1/2 franka 1977
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 francuska 1 franak 1976
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 švedska 1 kruna 2000
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 velika britanija 5 new pence 1969
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 francuska 1/2 franka 1970
sve za 5.preporuka alfa1234561 (17) 17.04.2014. u 06:37 češka 20 helera 1995
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 austrougarska 2 krune 1917
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 italija 2000 lira 1973
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 češka 50 kruna 2008
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 rusija 1000 rublji 1995
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 njemačka 1000 maraka 1910
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 pakistan 1 rupija
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 austrougarska 1 korona 1915,srebro
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 velika britanija 2 šilinga 1948
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 austrougarska 2 krune 1917
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 velika britanija 6 pence 1956
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 velika britanija 1 šiling 1949
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 norveška 1 ore 1940
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 velika britanija 1 šiling 1958,scotish shield
Super c_collector (12) 11.04.2014. u 18:55 velika britanija 1 šiling 1948,scottish crest
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 6 pence 1947
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 2 šilinga 1956
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 2 šilinga 1961
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 2 šilinga 1965
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 rumunjska 50 lei 1966
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 austrougarska 2 krune 1914
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 hong kong 10 dolara 1994
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 1 šiling 1953,scotish shield
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 poljska 2 zlota 1958
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 rumunjska 50000 lei 1996
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 jordan 5 piastres
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 rumunjska 5000 lei 1992
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 gana 1 pesewa 1975
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 jordan,pol dinara
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 francuska 10 centimes 1921
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 poljska 5 zlota 1959
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 cipar 50 centi 1991
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 cipar 1 cent 1994
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 gana 20 pesewa 1967
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 francuska 50 centimes 1933
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 austrija 5 šilinga 1989
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 grčka 5 drahmi 1930
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 gana 10 pesewa 1967
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 poljska 20 groša 1923
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 NDH 5000 kuna 1943
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 francuska 2 franka 1982
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 sudan 1 funta
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 francuska 1 franak 1999
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 ndh 1 kuna 1942
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 francuska 1 franak 1974
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 NDH 1000 KUNA 1943
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 malezija 50 sen 1998
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 egipat 10 funti
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 malezija 2 ringit
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 italija 50 lira 1977
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 nigerija 5 naira
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 DDR 20 pfennig 1969
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 2 new pence 1975
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 5 new pence 1968
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 francuska 20 centimes 1981
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 egipat 50 piastres
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 10 new pence 1970
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 DDR 5 pfennig 1968
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 austrija 2 groša 1925
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 6 pence 1957
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 1 šiling 1956,english shield
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 švedska 5 kruna 1983
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 pakistan 2 rupija
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 grčka 50 lepta 1959
SVE ZA POHVALITI I PREPORUČITI ++++++++++++++++++++++++101 slapad (26) 10.04.2014. u 16:30 velika britanija 2 šilinga 1965
Čista petica za ovog prodavača. Ugodna komunikacija, jednostavna i brza realizacija. Za svaku pohvalu. duduks (16) 05.04.2014. u 19:25 grčka 2 drahme 1926
Čista petica za ovog prodavača. Ugodna komunikacija, jednostavna i brza realizacija. Za svaku pohvalu. duduks (16) 05.04.2014. u 19:25 indija 10 rupija
Čista petica za ovog prodavača. Ugodna komunikacija, jednostavna i brza realizacija. Za svaku pohvalu. duduks (16) 05.04.2014. u 19:25 rumunjska 10000 lei 1994
Čista petica za ovog prodavača. Ugodna komunikacija, jednostavna i brza realizacija. Za svaku pohvalu. duduks (16) 05.04.2014. u 19:25 austrougarska 100 kruna 1923
Čista petica za ovog prodavača. Ugodna komunikacija, jednostavna i brza realizacija. Za svaku pohvalu. duduks (16) 05.04.2014. u 19:25 libija 1/2 dinara
Čista petica za ovog prodavača. Ugodna komunikacija, jednostavna i brza realizacija. Za svaku pohvalu. duduks (16) 05.04.2014. u 19:25 rusija 200 rublji 1919
Čista petica za ovog prodavača. Ugodna komunikacija, jednostavna i brza realizacija. Za svaku pohvalu. duduks (16) 05.04.2014. u 19:25 grčka 500 drahmi 1983
Sve preporuke prodavaču!Visok kvalitet naručenih artikala uz veoma povoljnu cijenu,ekspresno brz dogovor s prodavačem i dostava naručenog! damir2005 (3) 03.04.2014. u 17:57 norveška 20 kruna 2000
Sve preporuke prodavaču!Visok kvalitet naručenih artikala uz veoma povoljnu cijenu,ekspresno brz dogovor s prodavačem i dostava naručenog! damir2005 (3) 03.04.2014. u 17:57 butan 25 chhertum 1979
Sve preporuke prodavaču!Visok kvalitet naručenih artikala uz veoma povoljnu cijenu,ekspresno brz dogovor s prodavačem i dostava naručenog! damir2005 (3) 03.04.2014. u 17:57 jamajka 5 dolara 1996
Sve preporuke prodavaču!Visok kvalitet naručenih artikala uz veoma povoljnu cijenu,ekspresno brz dogovor s prodavačem i dostava naručenog! damir2005 (3) 03.04.2014. u 17:57 norveška 10 kruna 1995
Super. c_collector (12) 29.03.2014. u 08:28 indija 10 rupija 2010,platinum jubilee
Super. c_collector (12) 29.03.2014. u 08:28 velika britanija 1 šiling 1948,english crest
Super. c_collector (12) 29.03.2014. u 08:28 italija 5 lira 1950
Super. c_collector (12) 29.03.2014. u 08:28 italija 10 lira 1950
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 28.01.2014. u 09:36 Mađarska 5 X 100 pengo 1930. VF
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 28.01.2014. u 09:32 Kr. Jugoslavija 20 dinara 1936. VF
Sve korektno odrađeno! bitz55 (21) 18.12.2013. u 20:38 reklama iz signala 1944
Sve super c_collector (12) 18.12.2013. u 09:57 italija 500 lira,prigodnjak
sve ok jura10 (6) 13.12.2013. u 19:40 DDR 50 pfennig 1950
sve za .preporuka alfa1234561 (17) 26.11.2013. u 19:38 francuska 10 franaka 1991
sve za .preporuka alfa1234561 (17) 26.11.2013. u 19:38 francuska 10 franaka 1992
sve za .preporuka alfa1234561 (17) 26.11.2013. u 19:38 jugoslavija 10 dinara 1983,prigodnjak
sve za .preporuka alfa1234561 (17) 26.11.2013. u 19:38 USA 25 centi 2001,new york
sve za .preporuka alfa1234561 (17) 26.11.2013. u 19:38 USA 25 centi 2003,missouri
sve za .preporuka alfa1234561 (17) 26.11.2013. u 19:38 narodna fronta hrvatske,1946
sve za .preporuka alfa1234561 (17) 26.11.2013. u 19:38 italija 100 lira 1974
sve za .preporuka alfa1234561 (17) 26.11.2013. u 19:38 grčka 10 drahmi 1959
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 slovenija 5 tolara 1995
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 susret bratstva i jedinstva 1981 sombor
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 usa 25 centi 1995
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 prvenstvo jna 1966 zagreb
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 češka 20 kruna 2002
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 makedonija 1 denar 2000,prigodnjak
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 francuska 10 franaka 1990
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 njemačka 1 marka 1990A
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 austrougarska,nekakva medalja ili....
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 poljska 1 zlot 1985
Prodavač za svaku pohvalu! Preporučam! frgov_ (10) 25.11.2013. u 21:53 p.d. sutjreska jna zagreb
sve 5 moja preporuka romel (6) 25.11.2013. u 10:07 jugoslavija 5 para 1965
sve 5 moja preporuka romel (6) 25.11.2013. u 10:07 stara razglednica,kraljevina jugoslavija
sve 5 moja preporuka romel (6) 25.11.2013. u 10:07 jugoslavija 20 dinara 1938,srebro
ODLIČAN PRODAVAČ! Odlična i savršena komunikacija. Odlično opisano stanje predmeta! Stvarno mi je bilo zadovoljstvo surađivati sa Vama, te se nadam skoroj suradnji. Naravno, preporuka svima. Pratit ću Vaše aukcije i dalje. Moje preporuke za člana, petar88 (4) 16.07.2013. u 00:00 grčka 100 drahmi 1994
ODLIČAN PRODAVAČ! Odlična i savršena komunikacija. Odlično opisano stanje predmeta! Stvarno mi je bilo zadovoljstvo surađivati sa Vama, te se nadam skoroj suradnji. Naravno, preporuka svima. Pratit ću Vaše aukcije i dalje. Moje preporuke za člana, petar88 (4) 16.07.2013. u 00:00 irska 1 funta 1996
ODLIČAN PRODAVAČ! Odlična i savršena komunikacija. Odlično opisano stanje predmeta! Stvarno mi je bilo zadovoljstvo surađivati sa Vama, te se nadam skoroj suradnji. Naravno, preporuka svima. Pratit ću Vaše aukcije i dalje. Moje preporuke za člana, petar88 (4) 16.07.2013. u 00:00 luksemburg 5 franaka 1986
ODLIČAN PRODAVAČ! Odlična i savršena komunikacija. Odlično opisano stanje predmeta! Stvarno mi je bilo zadovoljstvo surađivati sa Vama, te se nadam skoroj suradnji. Naravno, preporuka svima. Pratit ću Vaše aukcije i dalje. Moje preporuke za člana, petar88 (4) 16.07.2013. u 00:00 italija 1000 lira 1998
sve pohvale za prodavaca...5+ rexramaee (11) 16.06.2013. u 22:37 značka,dinamo
sve pohvale za prodavaca...5+ rexramaee (11) 16.06.2013. u 22:37 nk dinamo banovo
Vrhunska profesionalnost. Iskrene preporuke. 5++ urica1883 (16) 25.03.2013. u 18:57 značka,spomen područje samarica
sve 5, preporuke dedapelin (3) 12.03.2013. u 13:45 hrvatska,1 lipa,1995 FAO
sve 5, preporuke dedapelin (3) 12.03.2013. u 13:45 hrvatska,1 lipa,1995 FAO
sve po dogovoru.....čista petica ! ml1393 (52) 31.01.2013. u 19:10 20 Dwadziešcia Zlotych 1948 HZ 2508857
++++++++++++++++++++++++++ novive1 (116) 13.09.2012. u 17:38 novi vinodolski--3 razglednice
odon (7) 05.09.2012. u 21:40 italija,10 centesimi 1936
Pohvala, sve korektno i bez puno komplikacija. Preporuka. +++++++++++++ spiderman (1) 04.09.2012. u 11:53 zagreb,litografija j.zaschea 1853
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 30.08.2012. u 08:34 GVAJANA GUYANA SET OD 3 KOVANICE
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 30.08.2012. u 08:34 BOTSWANA SET OD 7 KOVANICA (NEKORIŠTENE)
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 engleska,50 pence 1973
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 barbados 1 dolar 1973
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 kanada 1 dolar 1995,prigodni
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 norveška 25 ore 1975
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 usa 1 dolar 1971
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 fiđi 10 centi 1969
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 kanada 5 centi 1935
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 njemačka,5 reichspfenning 1938A
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 danska 1 ore 1897
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 njemačka,50 reichspfenning 1928
Sve u najboljem redu, preporuka ! otokspasa (11) 22.08.2012. u 22:52 engleska,1 penny 1919
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:51 10 miliona maraka 1923
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:51 100 kuna 1941
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:51 100 kruna 1922
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:51 5000 kuna 1943
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:51 100 kuna 1941
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:51 100 kruna 1922
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:50 usa,quarter 2002,mississippi
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:50 engleska,1 new penny 2000
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:50 usa,quarter 2007,wyoming
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:50 usa,5 centi,2005,buffalo
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:46 australija,3 pence 1943
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:46 australija 5 centi 1999
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:46 sejšeli 25 centi 1982
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:46 njemačka,2 reichspfenning 1939A
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:46 usa,1 cent 1945
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:46 usa,quarter 1976,prigodni
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:43 usa,5 centi,2004,louisiana purchase
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:43 engleska,2 šilinga 1967
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:43 fiđi 6 pence 1962
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:43 fiđi 3 pence 1964
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:43 francuska,5 centimes 1903
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:40 usa,quarter 1976,prigodni
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:40 francuska,5 centimes 1856A
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:40 engleska,2 šilinga 1948
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:40 engleska,1 šiling 1961
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:40 australija,half penny 1951
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:38 austrougarska,10 helera 1911
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:38 tanzanija 5 senti 1981
Sve 5! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:38 australija,half penny 1921
Sve 5 otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:34 falklandsko otčje 2 centa 1985
Sve super ! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:33 kanada 2 dolara 1999,nunavat
Sve super ! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:33 austrougarska,15 kreuzer 1807
Sve super ! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:33 usa,pol dolara 1974
Sve super ! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:33 francuska,25 centimes 1903
Sve super ! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:33 engleska,half crown 1956
Sve super ! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:33 austrougarska,30 kreuzer 1807
Sve super ! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:33 engleska,1 šiling 1956
Sve super ! otokspasa (11) 02.08.2012. u 07:33 fiđi 1 florin 1958
Sve pohvale. Veselim se daljnjoj suradnji! monty1 (14) 30.07.2012. u 19:18 jugoslavija,1 dinar 1985
Sve pohvale. Veselim se daljnjoj suradnji! monty1 (14) 30.07.2012. u 19:18 jugoslavija,2 dinara 1985
Sve pohvale. Veselim se daljnjoj suradnji! monty1 (14) 30.07.2012. u 19:18 jugoslavija,5 dinara 1986
Sve pohvale. Veselim se daljnjoj suradnji! monty1 (14) 30.07.2012. u 19:18 jugoslavija,2 dinara 1986
Sve pohvale. Veselim se daljnjoj suradnji! monty1 (14) 30.07.2012. u 19:18 jugoslavija,100 dinara 1986
Sve pohvale. Veselim se daljnjoj suradnji! monty1 (14) 30.07.2012. u 19:18 jugoslavija,2 dinara 1971
Sve pohvale. Veselim se daljnjoj suradnji! monty1 (14) 30.07.2012. u 19:18 jugoslavija,1 dinar 1986
Sve pohvale. Veselim se daljnjoj suradnji! monty1 (14) 30.07.2012. u 19:18 ogulinska transverzala--59
Ocjena: 5 ! walpot (11) 30.07.2012. u 13:14 jugoton--99
Ocjena: 5 ! walpot (11) 30.07.2012. u 13:14 RTZ--138
sve super pohvale pepeljuga11 (9) 19.07.2012. u 15:36 dinamo-hajduk,finale kupa 1976----19
sve super pohvale pepeljuga11 (9) 19.07.2012. u 15:36 hajduk split --4
Sve vrhunski i za svaku pohvalu! Hvala najljepše! monty1 (14) 17.07.2012. u 23:45 jugoslavija,20 dinara 1986
Prodavač za svaku preporuku!Zahvaljujem! more (6) 09.07.2012. u 16:02 udarnik II armije,rijeđa oznaka ili medalja
Izvrsna ocjena i preporuka! seraficus (20) 09.07.2012. u 13:18 slovenija,20 stotinov 1992
sve po dogovoru, preporuka za prodavača !!!! agramer35 (114) 06.07.2012. u 19:20 norveška,10 kruna 1995
sve po dogovoru, preporuka za prodavača !!!! agramer35 (114) 06.07.2012. u 19:20 njemačka,2 reichspfenning 1939G
sve po dogovoru, preporuka za prodavača !!!! agramer35 (114) 06.07.2012. u 19:20 bosna 5 maraka 2005
sve po dogovoru, preporuka za prodavača !!!! agramer35 (114) 06.07.2012. u 19:20 njemačka,50 reichspfenning 1929
sve po dogovoru, preporuka za prodavača !!!! agramer35 (114) 06.07.2012. u 19:20 norveška,10 kruna 1984
sve po dogovoru, preporuka za prodavača !!!! agramer35 (114) 06.07.2012. u 19:20 norveška 10 kruna 1984
Sve po dogovoru,moje preporuke,5+. mrgud75 (31) 07.06.2012. u 20:36 austrija,1000 kronen 1924
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 100 dinara,štambilj
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 50 dinara 1968
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 bohemija i morava,5 kruna
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 izrael,10 agorot
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 kanada 2 dolara 1986
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 fiđi,6 pence 1953
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 japan,50 yena
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 10 dinara 1968,6 znamenki
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 švedska,1 kruna 1980
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 čssr,2 krune 1972
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 poljska,20 zlota 1976
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 rumunjska 100 lei 1943
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 zapadna afrika,100 franaka 1971
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 franacuska,1 franak 1964
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 australija,1 penny 1955
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 franacuska,1 franak 1965
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 jugoslavija,2 dinara 1985
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 srbija 10 dinara 1943
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 franacuska,10 franaka 1989
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 j.a.r. 2 centa 1989
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 njemačka,10 reichspfenning 1938J
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 franacuska,5 franaka 1972
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 ddr,5 pfenning 1972
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 mađarska,20 filler 1991
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 engleska,2 šilinga 1961
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 belgija,5 franaka 1986
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 usa,5 centi 2005,buffalo
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 franacuska,1 franak 1960
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 italija,200 lira 1996
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 mađarska,5 forinti 1993
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 usa,1 cent 1941
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 fiđi,1 penny 1965
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 venecuela,2 bolivares 1967
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 brazil,2 centavos 1969
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 čssr,2 krune 1972
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 poljska,50 groša 1992
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 čssr,5 haler 1967
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 argentina,50 centavos 1994
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 italija,5 centisimi 1941
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 australija,2 centa 1978
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 njemačka,10 pfenning 1949D
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 bugarska,1 lev 1962
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 grčka,10 lepta 1959
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 grčka,2 drahme 1973
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 španjolska,50 peseta 1957
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 bugarska,50 stotinki
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 gvatemala,1 centavo 1977
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 turska,10 bin lira 1996
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 češka,20 kruna 1993
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 ddr,50 pfenning 1958
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 švicarska,5 rapen 1968
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 japan,100 yena
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 srbija 20 dinara 2003
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 litva,5 centai 1991
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 švicarska,10 rapen 1989
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 rumunjska,5 bani 2005
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 srbija 1 dinar 2005
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 italija,20 centisimi 1914
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 rumunjska,25 bani 1966
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 belgija,1 franak 1977,belgie
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 argentina,10 centavos 1951
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 francuska,5 franaka 1949
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 libanon,5 piastres 1955
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU ++++++++++++++++++++++++10 slapad (26) 06.06.2012. u 17:42 singapur,50 centi 1988
sve ok golfer (68) 03.04.2012. u 13:07 10 schillings engleska
sve ok golfer (68) 03.04.2012. u 13:07 50 pesos argentina
sve ok golfer (68) 03.04.2012. u 13:07 1000 dinara jugoslavija 1981
sve ok golfer (68) 03.04.2012. u 13:06 LOT KOVANICE #5 RAZNO 20 KOM
sve ok golfer (68) 03.04.2012. u 13:06 LOT KOVANICE #4 RAZNO 20 KOM
sve ok golfer (68) 03.04.2012. u 13:06 KOVANICE RAZNO LOT*1 20 KOM.
sve ok golfer (68) 03.04.2012. u 13:06 LOT KOVANICE #10 RAZNO 20 KOM
sve ok golfer (68) 03.04.2012. u 13:06 LOT KOVANICE #6 RAZNO 20 KOM
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 DDR,10 pfening 1949
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 mađarska,20 filler 1947
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 njemačka,2 pfenning 1950G
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 DDR,1 pfening 1950
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 mađarska,10 filer 1946
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 njemačka,1 pfenning 1949J
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 DDR,1 pfening 1952
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 austrija,5 groša 1975
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 mađarska,5 filer 1957
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 švedska,1 kruna 2004
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 ČSSR 5 kruna,1969
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 velika britanija,1 penny,2008,prigodni
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 poljska,1 zlot 1991
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 francuska,10 franaka,1979
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 engleska 1 šiling 1948
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 ČSSR 5 kruna,1981
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:42 mađarska,1 forint,1946
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 mađarska,5 forint 1978
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 belgija,25 centimes 1964
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 francuska,20 franaka 1950
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 belgija,50 franaka 1990
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 velika britanija,10 pence 2009,royal shield puzzle
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 belgija,10 franaka 1971
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 velika britanija,1 penny 2008,royal shield puzzle
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 velika britanija,1 funta 2009
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 čssr,1 kruna 1965
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 velika britanija,20 pence 2009,royal shield puzzle
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 velika britanija,2 funte 1997
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 mađarska,2 forint 1966
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 velika britanija,5 pence 2008,royal shield puzzle
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 danska 20 kruna 2006
sve ok boko (6) 18.03.2012. u 16:41 velika britanija,50 pence 2003
Sve ok! tomo95 (6) 29.02.2012. u 18:38 italija 2
Sve ok! tomo95 (6) 29.02.2012. u 18:38 francuska 10 franaka 1990
Sve ok! tomo95 (6) 29.02.2012. u 18:38 francuska,2 franka 1981
Sve ok! tomo95 (6) 29.02.2012. u 18:38 njemačka,1 marka,1950
Sve ok! tomo95 (6) 29.02.2012. u 18:38 italija,500 lira,1986
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 10 dinara jugoslavija 1990
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 Afganistan 2 afganis
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 100 lea rumunjska 1966
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 5 bolivares venezuela 1989
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 1000000 dinara jugoslavija 1989
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 2000 rupiah indonesia
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 100 dinara jugoslavija 1990
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 1000 rupiah indonesia
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 10 lei 1966
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 2000 dinara hrvatska 1992
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 20 franaka belgija 1964
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 50 dinara jugoslavija 1990
sve ok golfer (68) 23.02.2012. u 12:09 afganistan 100 afganis
Izvrsna ocjena i preporuka! seraficus (20) 22.02.2012. u 09:07 njemačka,5 maraka 1988G
Izvrsna ocjena i preporuka! seraficus (20) 22.02.2012. u 09:07 njemačka,5 maraka 1981D
Izvrsna ocjena i preporuka! seraficus (20) 22.02.2012. u 09:07 njemačka,2 pfenning 1950J
sve ok jura10 (6) 17.02.2012. u 19:03 mađarska,2 pengo,1941
sve ok jura10 (6) 17.02.2012. u 19:03 mađarska,1 pengo,1941
sve ok jura10 (6) 17.02.2012. u 19:03 usa,1 cent,1896,indian head
sve5 bronx (4) 15.02.2012. u 10:48 australija, 6 pence 12951,srebro
sve5 bronx (4) 15.02.2012. u 10:48 USA,10 centi,1964,srebro
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:30 čehoslovačka,100 kruna 1961
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:30 čehoslovačka,10 kruna 1960
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:30 sao krajina,1 000 000 dinara 1993
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:30 kina,1 yuan
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:30 hrvatska,500 dinara 1991
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:30 2000 hrvatskih dinara 1992
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:30 guatemala.1 quetzal
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:30 etiopija,1 birr
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:30 egipat,50 piastres
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:30 rusija,10 rublji
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:27 argentina,5 pesos
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:27 brazil,50 000 cruzeiros
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:27 madagaskar,100 ariary 2004
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:27 kina,2 yiao
Brzo i korektno.Moje preporuke.5+ mrgud75 (31) 14.02.2012. u 13:27 argentina,2 pesos
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav kreksi (81) 08.02.2012. u 19:02 brazil,50 reais
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:22 njemačka,2 marke 1986F
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:22 njemačka,2 marke 1977
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:22 njemačka,1 marka,1978
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:21 jugoslavija,10 para 1965
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:21 jugoslavija,10 dinara 1983,neretva
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:21 jugoslavija,10 dinara 1983,sutjeska
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:21 mađarska,1000 forint,1996
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:21 NDH 1000 kuna 1941
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:21 njemačka,5 pfenning 1949G
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:21 mađarska,5000 forint,1993
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:20 mađarska,2 pengo 1942
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:20 NDH 1000 kuna 1941
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:20 NDH 1000 kuna 1941
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:20 njemačka,,2 pfenning 1950J
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:20 mađarska,1 pengo 1944
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:20 njemačka,,10 pfenning 1949J
IZVRSNA OCJENA I PREPORUKA SVIM KUPCIMA 5+++++! seraficus (20) 02.02.2012. u 14:20 njemačka,,1 pfenning 1949G
Hvala za predivan novčić,moje preporuke ! ml1393 (52) 24.01.2012. u 08:41 USA,1 cent 1888,indian head
Izvrsna ocjena i preporuka! seraficus (20) 11.01.2012. u 13:42 jugoslavija,200 dinara 1990
Izvrsna ocjena i preporuka! seraficus (20) 11.01.2012. u 13:42 jugoslavija,5 000 dinara 1990
Preporuka. Sve po dogovoru. 5+ reyand.83 (14) 06.01.2012. u 07:59 NDH 100 kuna 1941
Preporuka. Sve po dogovoru. 5+ reyand.83 (14) 06.01.2012. u 07:59 NDH 5000 kuna 1943
Preporuka. Sve po dogovoru. 5+ reyand.83 (14) 06.01.2012. u 07:59 jugoslavija,50 dinara 1946
brzo i jednostavno.sve 5! march (5) 30.12.2011. u 22:17 italia,200 lira1999,prigodna
brzo i jednostavno.sve 5! march (5) 30.12.2011. u 22:17 jugoslavija,50 dinara 1963
brzo i jednostavno.sve 5! march (5) 30.12.2011. u 22:17 italia,200 lira1989,prigodna
brzo i jednostavno.sve 5! march (5) 30.12.2011. u 22:17 jugoslavija,5 dinara 1945
brzo i jednostavno.sve 5! march (5) 30.12.2011. u 22:17 italija,100 lira,1981 prigodna
Preporuka. Sve po dogovoru. reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:39 sao krajina 50 000 dinara 1993
Preporuka. sve po dogovoru reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:38 jugoslavija,50 dinara 1990
Preporuka. sve po dogovoru reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:38 jugoslavija,100 000 dinara 1989
Preporuka. sve po dogovoru reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:38 sao krajina,1 000 000 000 dinara,1993
Preporuka. sve po dogovoru reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:38 sao krajina,5 000 dinara,1992
Preporuka. sve po dogovoru reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:38 jugoslavija 1 000 000 dinara 1989
Preporuka. sve po dogovoru reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:38 republika srpska,5 000 000 dinara,1993
Preporuka. sve po dogovoru reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:38 republika srpska 50000 dinara 1993
Preporuka. sve po dogovoru reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:38 sao krajina 100 000 000dinara 1993
Preporuka. sve po dogovoru reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:38 jugoslavija,5000 dinara 1985
Preporuka. sve po dogovoru reyand.83 (14) 30.12.2011. u 14:38 sao krajina 10 miliona 1993
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 30.11.2011. u 13:00 RUSIJA RUSSIA 1 RUBLJA 1988 UNC PRIGODNA KOVANICA
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 30.11.2011. u 13:00 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1992 JUBILARNA KOVANICA
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 30.11.2011. u 13:00 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1988 JUBILARNA KOVANICA
Brzo, jednostavno, profesionalno. Prodavač za svaku pohvalu! duduks (16) 23.11.2011. u 19:34 kuba,10 pesos 1958
Sve 5.Preporuke. lenkasen (12) 17.11.2011. u 00:02 bosna i hercegovina,1 dinar,1994,UNC
Sve 5.Preporuke. lenkasen (12) 17.11.2011. u 00:02 jugoslavija,1000 dinara,1990,UNC
Sve 5.Preporuke. lenkasen (12) 17.11.2011. u 00:02 austria 20 šilnga 1986,UNC
vedran1711 (6) 03.11.2011. u 11:44 belgija,1 franak,1991
vedran1711 (6) 03.11.2011. u 11:44 100 reichsmark 1920
vedran1711 (6) 03.11.2011. u 11:44 50 reichsmark 1919
vedran1711 (6) 03.11.2011. u 11:44 španjolska,10 peseta 1983
vedran1711 (6) 03.11.2011. u 11:44 francuska,1 franak,1944
vedran1711 (6) 03.11.2011. u 11:44 španjolska,5 peseta 1975
vedran1711 (6) 03.11.2011. u 11:44 belgija,5 franaka,1950
vedran1711 (6) 03.11.2011. u 11:44 1000 reichsmark 1910
vedran1711 (6) 03.11.2011. u 11:44 austrougarska,1 kruna,1916,aUNC
vedran1711 (6) 03.11.2011. u 11:44 poljska,100 zlota,1976
vedran1711 (6) 22.10.2011. u 17:11 italia,1000 lira 1998
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 ALBANIA >>> ALBANIJA >>> 1 LEK >>> 1964. godina >>> VF
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 10 DINARA >>> 1990. godina >>> VF+
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 ARGENTINA >>> ARGENTINA >>> 50 PESOS ARGENTINOS >>> 1983-84. godina >>> UNC
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 IRAQ >>> IRAK >>> 1 DINAR >>> 1979. godina >>> UNC
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 VIET NAM >>> VIJETNAM >>> 200 ĐONG >>> 1987. godina >>> aUNC-
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 HUNGARY >>> MAĐARSKA >>> 500 PENGO >>> 1945. godina >>> F-
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 AUSTRIA >>> AUSTRIJA >>> 20 SCHILLING >>> 1967. godina >>> VG+
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 10 i 50 DINARA >>> 1990. godina >>> VF-/VF
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 AFGHANISTAN >>> AFGANISTAN >>> 1.000 AFGHANIS >>> 1991. godina >>> XF
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 50 DINARA >>> 1990. godina >>> VF+
sve po dogovoru preporuka vitooo (152) 11.10.2011. u 21:49 AFGHANISTAN >>> AFGANISTAN >>> 10 AFGHANIS >>> 1979. godina >>> UNC
Prodavatelj za svaku pohvalu. marbull (12) 06.10.2011. u 17:38 slovačka,100 kruna,1993
super sve.veliki pozdrav.najiskrenije preporuke rigs (26) 29.09.2011. u 15:41 amerika, 25 centi 2005.g.-west virginia
super sve.veliki pozdrav.najiskrenije preporuke rigs (26) 29.09.2011. u 15:41 amerika, 25 centi 2004.g.-texas
super sve.veliki pozdrav.najiskrenije preporuke rigs (26) 29.09.2011. u 15:41 amerika, 25 centi 2006.g.-nevada
super sve.veliki pozdrav.najiskrenije preporuke rigs (26) 29.09.2011. u 15:41 amerika, 25 centi 2007-utah
super sve.veliki pozdrav.najiskrenije preporuke rigs (26) 29.09.2011. u 15:41 amerika, 25 centi 2003.g.-arkansas
super sve.veliki pozdrav.najiskrenije preporuke rigs (26) 29.09.2011. u 15:41 amerika, 25 centi 2005.g.-minnesota
super sve.veliki pozdrav.najiskrenije preporuke rigs (26) 29.09.2011. u 15:41 amerika,25 centi 2001-new york
super sve.veliki pozdrav.najiskrenije preporuke rigs (26) 29.09.2011. u 15:41 amerika, 25 centi 2004.g.-iowa
Sve u redu!5+++++++ atomic (38) 23.09.2011. u 07:48 Bjelovar
Sve u redu!5+++++++ atomic (38) 23.09.2011. u 07:48 Bjelovar
Sve u redu!5+++++++ atomic (38) 23.09.2011. u 07:48 Bjelovar
Sve u redu!5+++++++ atomic (38) 23.09.2011. u 07:48 Bjelovar
kiste (4) 19.08.2011. u 11:11 hrvatska,25 kuna,2002,10 obljetnica priznanja hrvatske
jako pristupačan prodavatelj. odlična komunikacija i još brža dostava. moje preporuke labin17 (11) 05.07.2011. u 18:06 25 para,1938
jako pristupačan prodavatelj. odlična komunikacija i još brža dostava. moje preporuke labin17 (11) 05.07.2011. u 18:06 50 para,1975
jako pristupačan prodavatelj. odlična komunikacija i još brža dostava. moje preporuke labin17 (11) 05.07.2011. u 18:06 20 dinara,1985
jako pristupačan prodavatelj. odlična komunikacija i još brža dostava. moje preporuke labin17 (11) 05.07.2011. u 18:06 50 para,1977
jako pristupačan prodavatelj. odlična komunikacija i još brža dostava. moje preporuke labin17 (11) 05.07.2011. u 18:06 10 dinara 1976,FAO
jako pristupačan prodavatelj. odlična komunikacija i još brža dostava. moje preporuke labin17 (11) 05.07.2011. u 18:06 50 para,1925
jako pristupačan prodavatelj. odlična komunikacija i još brža dostava. moje preporuke labin17 (11) 05.07.2011. u 18:06 1 dinar,1925
jako pristupačan prodavatelj. odlična komunikacija i još brža dostava. moje preporuke labin17 (11) 05.07.2011. u 18:06 10 dinara,1938
jako pristupačan prodavatelj. odlična komunikacija i još brža dostava. moje preporuke labin17 (11) 05.07.2011. u 18:06 5 dinara,1990
Odličan prodavač,sve preporuke! gudurasv (47) 05.06.2011. u 11:07 50 para,1996
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 2 groša,1929
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 50 centimes,1942
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 kanada 25 centi 1973
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 50 lepta,1954
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 20 lepta,1954
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 2 franaka ,1947
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 10 zlota,1989
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 20 heler,1921
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 5 reichspfening 1941
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 50 franaka,1951
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 5 ore,1960
brzo i jednostavno.preporučujem... march (5) 03.06.2011. u 07:37 10 filler 1942
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 31.05.2011. u 23:01 LISTOVI ZA KOVANICA 10 KOMADA
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 06.05.2011. u 22:08 LISTOVI ZA KOVANICE 48 POLJA NA LISTU 5 KOMADA
sve ok athlon2 (3) 27.04.2011. u 00:03 island,5 kruna,1987
sve po dogovoru,5++ march (5) 25.04.2011. u 22:48 1 rublja,1981,prigodna
sve po dogovoru,5++ march (5) 25.04.2011. u 22:48 2 dinara,1963
sve po dogovoru,5++ march (5) 25.04.2011. u 22:48 10 dinara,1955
sve po dogovoru,5++ march (5) 25.04.2011. u 22:48 20 centisimi 1920
sve po dogovoru,5++ march (5) 25.04.2011. u 22:48 10 dinara, 1963
sve po dogovoru,5++ march (5) 25.04.2011. u 22:48 1 pengo,1941
sve po dogovoru,5++ march (5) 25.04.2011. u 22:48 češka morava,1 kruna,1943
sve po dogovoru,5++ march (5) 25.04.2011. u 22:48 jugoslavija 1953
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 half crown,1947
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 2 forinta,1962
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 50 filera,1953
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 1 franak ,1970
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 50 groša,1947
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 DDR,5 pfening,1950
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 5 groša,1978
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 engleska,2 šilinga,1953
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 5 groša,1931
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 1 marka,1991
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 5 forinti,1967
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 2 groša,1966
sve ok boko (6) 25.04.2011. u 14:48 half penny,1960
5+ vsmokvi1 (19) 29.03.2011. u 19:54 nk gaj 1961-1981
5+ vsmokvi1 (19) 29.03.2011. u 19:53 nk daruvar
5+ vsmokvi1 (19) 29.03.2011. u 19:53 nk graničar tučenik
Sve super moja preporuka 5+++ brod01 (7) 24.03.2011. u 20:51 jamajka,1 dolar,1982,prigodni,
Izvrstan prodavač. Susretljiv, brz i efikasan. Pohvale i preporuke. pijavica (10) 19.03.2011. u 01:51 1000 lira 1974,prigodna
Izvrstan prodavač. Susretljiv, brz i efikasan. Pohvale i preporuke. pijavica (10) 19.03.2011. u 01:51 1 escudo,1979
Izvrstan prodavač. Susretljiv, brz i efikasan. Pohvale i preporuke. pijavica (10) 19.03.2011. u 01:51 10 šilinga,1974
Izvrstan prodavač. Susretljiv, brz i efikasan. Pohvale i preporuke. pijavica (10) 19.03.2011. u 01:51 10 franaka,1979
Izvrstan prodavač. Susretljiv, brz i efikasan. Pohvale i preporuke. pijavica (10) 19.03.2011. u 01:51 100 lira,1979
Izvrstan prodavač. Susretljiv, brz i efikasan. Pohvale i preporuke. pijavica (10) 19.03.2011. u 01:50 alžir,5 dinara 1974,prigodna
Izvrstan prodavač. Susretljiv, brz i efikasan. Pohvale i preporuke. pijavica (10) 19.03.2011. u 01:50 austrija
Izvrstan prodavač. Susretljiv, brz i efikasan. Pohvale i preporuke. pijavica (10) 19.03.2011. u 01:50 5 pfeninga 1949
Izvrstan prodavač. Susretljiv, brz i efikasan. Pohvale i preporuke. pijavica (10) 19.03.2011. u 01:50 USA 1974-93
Izvrstan prodavač. Susretljiv, brz i efikasan. Pohvale i preporuke. pijavica (10) 19.03.2011. u 01:50 10 pfening,1949
5+ vsmokvi1 (19) 02.03.2011. u 17:29 nk zagreb
Sve 5! vanessa (1) 27.02.2011. u 18:14 X kongrws skj,1974,nerabljeno
Sve 5! vanessa (1) 27.02.2011. u 18:14 50 godina FAO i UN,neštambiljane
Sve 5! vanessa (1) 27.02.2011. u 18:14 pruga beograd-bar,1976,nerabljeno
Sve 5! vanessa (1) 27.02.2011. u 18:14 ponovno postavljanje spomenika hrvatskom banu josipu jelačiću,nerabljeno
Sve 5! vanessa (1) 27.02.2011. u 18:14 univerzijada,1986
SVE SUPER MOJA PREPORUKA 5+++ brod01 (7) 23.02.2011. u 17:51 staro,štambiljano
SVE SUPER MOJA PREPORUKA 5+++ brod01 (7) 23.02.2011. u 17:51 5 pfening 1913 f
SVE SUPER MOJA PREPORUKA 5+++ brod01 (7) 23.02.2011. u 17:51 lot 6,neštambiljano,
SVE SUPER MOJA PREPORUKA 5+++ brod01 (7) 23.02.2011. u 17:51 egipat 1 funta 2007
SVE SUPER MOJA PREPORUKA 5+++ brod01 (7) 23.02.2011. u 17:51 hrvatski olimpijski odbor,arak,nerabljeno
SVE SUPER MOJA PREPORUKA 5+++ brod01 (7) 23.02.2011. u 17:51 urugvaj,5 centesimos,1951
SVE SUPER MOJA PREPORUKA 5+++ brod01 (7) 23.02.2011. u 17:51 botsvana,5 thebe,1998
SVE SUPER MOJA PREPORUKA 5+++ brod01 (7) 23.02.2011. u 17:51 bermuda 1 cent 1997
SVE SUPER MOJA PREPORUKA 5+++ brod01 (7) 23.02.2011. u 17:51 1/2 reich mark 1907,srebro
SVE SUPER MOJA PREPORUKA 5+++ brod01 (7) 23.02.2011. u 17:51 peru,10 soles de oro
Puno hvala prodavatelju na iznimno ugodnoj suradnji. Moje preporuke! hrposejdon (11) 23.02.2011. u 12:11 10 dinara,neretva
Puno hvala prodavatelju na iznimno ugodnoj suradnji. Moje preporuke! hrposejdon (11) 23.02.2011. u 12:11 10 dinara,sutjeska
Puno hvala prodavatelju na iznimno ugodnoj suradnji. Moje preporuke! hrposejdon (11) 23.02.2011. u 12:11 10 dinara 1963
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU +++5 slapad (26) 14.02.2011. u 16:22 50 maraka,1910
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU +++5 slapad (26) 14.02.2011. u 16:22 500 drahmi,1968
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU +++5 slapad (26) 14.02.2011. u 16:22 1 marka 1914
SVE ZA POHVALU I PREPORUKU +++5 slapad (26) 14.02.2011. u 16:22 1000 drahmi 1942
Pouzdan kupac.Expresna uplata. antiques_hobby (32) 10.02.2011. u 21:38 20 Kronen 1913 - Austrougarska (bez pretisaka)
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 21.12.2010. u 16:09 MYANMAR >>> MJANMAR >>> LOT >>> 4 NOVČANICE >>> aUNC/UNC
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 21.12.2010. u 16:09 NICARAGUA >>> NIKARAGVA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 1991. godina >>> UNC
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 21.12.2010. u 16:09 CAMBODIA >>> KAMBODŽA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> UNC >>> ZADNJA DVA BROJA U SERIJI 62
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 21.12.2010. u 16:09 RUSSIA >>> RUSIJA >>> 3 RUBLES >>> 1905. godina >>> VG
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 21.12.2010. u 16:09 IRAQ >>> IRAK >>> 250 DINARS >>> 1995. godina >>> VF+
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 21.12.2010. u 16:09 BUTHAN >>> BUTAN >>> 1 NGULTRUM >>> 2006. godina >>> UNC
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 248
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 118
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 38
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 43
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 155
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 226
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 100
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 128
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 72
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 97
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 215
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 244
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 105
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 242
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 53
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 150
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. kolekcionar (264) 07.12.2010. u 16:41 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 60

Profil

Stranica je generirana u 402 milisekundi.