Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


galanga (1)

Lokacija: DUGO SELO, Hrvatska
Datum registracije: 13.01.2011.
Datum zadnje prijave: 29.06.2011.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

1

101
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
postcards (118) 02.02.2011. u 21:47 Dugoselo-----Kolodvorska restauracija

Profil

Stranica je generirana u 36 milisekundi.