Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


gagarin99 (1)

Lokacija: Labin, Hrvatska
Datum registracije: 01.06.2011.
Datum zadnje prijave: 13.12.2011.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

2

201
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
+++ sve super +++ novive1 (116) 24.08.2011. u 11:46 rabac a16
+++ sve super +++ novive1 (116) 11.06.2011. u 21:27 nedešćina a1

Profil

Stranica je generirana u 40 milisekundi.