Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


labin17 (11)

Lokacija: labin, Hrvatska
Datum registracije: 27.06.2011.
Datum zadnje prijave: 06.07.2016.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

268

268011
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 04.07.2016. u 14:23 CROATIA >>> HRVATSKA >>> 1.000 KUNA >>> INVERZNI VODOZNAK >>> 1943. godina >>> VF+
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 04.07.2016. u 14:23 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 10 DINARA >>> 2000. godina >>> UNC
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 04.07.2016. u 14:23 BOSNIA AND HERZEGOVINA - RS >>> BOSNA I HERCEGOVINA - RS >>> 50.000 DINARA >>> 1993. godina >>> F
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 01.11.2015. u 12:28 BOSNIA AND HERZEGOVINA >>> BOSNA I HERCEGOVINA >>> 50 PFENINGA >>> 1998. godina >>> XF-
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 01.11.2015. u 12:28 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 1 DINAR >>> 1944. godina >>> P#48/b >>> XF
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 01.11.2015. u 12:28 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 10.000.000 DINARA >>> 1994. godina >>> UNC
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 01.11.2015. u 12:28 MACEDONIA >>> MAKEDONIJA >>> 50 DENARI >>> 2007. godina >>> UNC
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 01.11.2015. u 12:28 BOSNIA AND HERZEGOVINA - RS >>> BOSNA I HERCEGOVINA - RS >>> 50.000.000 DINARA >>> 1993. g. >>> F
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 01.11.2015. u 12:28 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 10 DINARA >>> 1944. godina >>> P#50/c >>> XF-
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 01.11.2015. u 12:28 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 10.000.000 DINARA >>> 1993. godina ( 1. izdanje ) >>> aUNC+
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 20.10.2015. u 14:08 KOV. YUGOSLAVIA -JUGOSLAVIJA 20 Para 1991 - KM.140
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 20.10.2015. u 14:08 ITALIJA ITALY 200 Lire 1981 - KM. 105
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 20.10.2015. u 14:08 ITALIJA ITALY 200 Lire 1988 - KM. 105
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 20.10.2015. u 14:08 ITALIJA ITALY 100 Lire 1965 - KM. 96
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 20.10.2015. u 14:08 S 143a - SLOVENIA SLOVENIJA 500 Tolara 1992
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 20.08.2014. u 16:35 KRALJEVINA YU 10 DINARA 1931 PARIZ, srebro
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 20.08.2014. u 16:35 KRALJEVINA YU 10 DINARA 1931 LONDON,srebro
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 29.07.2014. u 11:31 N0762 - 2 DINARA 1975
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 18.07.2014. u 07:34 FRANCUSKA FRANCE 1 CENTIME 1967
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 18.07.2014. u 07:34 FRANCUSKA FRANCE 10 FRANCS 1978
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 18.07.2014. u 07:34 FRANCUSKA FRANCE 1/2 FRANC 1973
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 18.07.2014. u 07:34 AMERIKA USA HALF DOLLAR 1966 KENNEDY SREBRENJAK SREBRO
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 18.07.2014. u 07:34 AMERIKA USA HALF DOLLAR 1967 KENNEDY SREBRENJAK SREBRO
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 18.07.2014. u 07:34 AMERIKA USA HALF DOLLAR 1969 D KENNEDY SREBRENJAK SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 15.07.2014. u 16:17 N0096 - SAD - 1 CENT 1943
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 15.07.2014. u 16:17 N0689 - SAD - 5 CENTS 1941 D
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 15.07.2014. u 16:17 N0688 - SAD - 5 CENTS 1940
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 2006
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1974 D LINCOLN - KM. 201
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. AMERIKA USA 5 Cents 1942 S JEFFERSON - KM.192a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. ITALIA - ITALIJA - 10 Centesimi 1942 - KM. 74a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. AMERIKA USA 5 Cents 1944 P JEFFERSON - KM.192a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. CANADA - KANADA 2 Dollars 1997 - BIMETAL - KM.270
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. CANADA - KANADA 10 Cents 2006 P
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 2008
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV.ITALY ITALIJA 1 Lira 1940 XVIII KM.77a - NE MAGNET
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 ITALIJA ITALY 500 Lire 1986 - KM. 111 - BIMETAL
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV.ITALY ITALIJA 5 Centesimi 1923 KM.59
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 ITALIJA ITALY 200 Lire 1987 - KM. 105
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. FRANCE FRANCUSKA 2 Francs 1993 - KM.1062 - JEAN MOULIN
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. ITALIA - ITALIJA - 20 Centesimi 1943 - KM. 75b MAGNET
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 ITALIJA ITALY 100 Lire 1999 - KM. 159
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. FRANCE FRANCUSKA 1 Franc 1988 - KM.963 - CHARLES DE GAULLE
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 ITALIJA ITALY 50 Lire 1992 - KM. 95a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. FRANCE FRANCUSKA 5 Centimes 1962 - KM.927
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. ITALIJA - ITALY 50 Lire 1995 - KM. 95a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. FRANCE FRANCUSKA 5 Centimes 1961 - KM.927
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV.ITALY ITALIJA 50 Lira 1999 KM.183
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 15.07.2014. u 13:07 KOV. SHS 1 Dinar 1925b BEZ MUNJE - KM.5
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 10 CENTISIMI 1935
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 50 CENTISIMI 1939 XVIII
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 10 CENTISIMI 1937
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 10 CENTISIMI 1937 XV TIP 1
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 5 CENTISIMI 1920
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 5 CENTISIMI 1925
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 5 CENTISIMI 1934
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 5 CENTISIMI 1936
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 AMERIKA USA ONE DIME 1960 D ROOSEVELT SREBRENJAK
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 AMERIKA USA HALF DOLLAR 2009 P KENNEDY UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 1 LIRA 1922
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 AMERIKA USA ONE DIME 1946 ROOSEVELT SREBRENJAK
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 1 LIRA 1923
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 AMERIKA USA ONE DIME 1946 S ROOSEVELT SREBRENJAK
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 10 CENTISIMI 1927
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 AMERIKA USA ONE DIME 1948 ROOSEVELT SREBRENJAK
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 10 CENTISIMI 1928
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 AMERIKA USA ONE DIME 1948 S ROOSEVELT SREBRENJAK
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 ITALIJA ITALY 10 CENTISIMI 1932
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 19.03.2013. u 08:50 AMERIKA USA ONE DIME 1959 D ROOSEVELT SREBRENJAK
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1988 D WASHINGTON - KM.A164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1980 P WASHINGTON - KM.A164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1977 WASHINGTON - KM.A164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 5 Cents 1949 - KM. 42
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 5 Cents 1941 - KM.33
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1979 WASHINGTON - KM.A164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1998 P WASHINGTON - KM.A164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. AMERIKA 1/2 Dollar 1972 - KENNEDY - KM 202 b
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. AMERIKA 1/2 Dollar 1979 - KENNEDY - KM. A 202 b
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. AMERIKA 1/2 Dollar 1983 P - KENNEDY - KM. A 202 b
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. AMERIKA 1/2 Dollar 1984 D - KENNEDY - KM. A 202 b
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 5 Cents 1978 - KM. 60.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1980 - KM. 127
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1999 - KM. 289
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1945 - KM. 32
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 5 Cents 1965 - KM. 60.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1979 - KM. 59.2
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1991 - KM. 181
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. AMERIKA 1 Dollar 1980 P - SUSAN B. ANTHONY - KM 207
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 5 Cents 1964 - KM. 57
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1978 - KM. 59.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1989 - KM. 132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 5 Cents 1961 - KM. 50a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1966 - KM. 59.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1982 - KM. 132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 5 Cents 1960 - KM. 50a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1964 - KM. 49
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 5 Cents 1989 - KM. 60.2a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1981 - KM. 127
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 2002 (1952-2002)
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1953 - KM. 49
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 5 Cents 1981 - KM. 60.2
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1967 (1867-1967) - KM. 65 - COMMEMORATIVE
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 2000 - KM. 289
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:40 KOV. CANADA - KANADA 1 Cent 1950 - KM. 41
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 10 Cents 2002 P (1952-2002)
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 25 Cents 2005 P ( AL BERTA )
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 10 Cents 2001 P - KM. 183b
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 1 Dollar 1995 UNC ( MONUMENT IN OTTAWA ) - KM.258
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 10 Cents 1994 - KM. 183
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 10 Cents 1969 - KM. 77.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 10 Cents 1968 - KM. 73
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 10 Cents 1992 - KM. 183
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 5 Cents 1998 - KM. 182
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 1 Dollar 1987 - KM. 157
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 10 Cents 1989 - KM. 77.2
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 25 Cents 1979 - KM. 74
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 10 Cents 1978 - KM. 77.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 25 Cents 1968 - KM. 62b
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. AMERIKA USA 5 Cents 1970 S JEFFERSON - KM.A192
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 ITALIJA ITALY 50 Lire 1991 - KM. 95a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. AMERIKA USA 5 Cents 1994 P JEFFERSON - KM.A192
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. ITALY - ITALIJA 500 Lire 1996 - KM. 181 BIMETAL - ISTITUTO NAZIONALE
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. AMERIKA USA 5 Cents 1980 P JEFFERSON - KM.A192
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA 25 Cents 2002 P
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. AMERIKA USA 5 Cents 1968 S JEFFERSON - KM.A192
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA - 1 Cent 2004 P
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 ITALIJA ITALY 100 Lire 1998 - KM. 159
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. AMERIKA USA 5 Cents 1946 JEFFERSON - KM.A192
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA - 25 Cents 2002 P
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 ITALIJA ITALY 100 Lire 1990 - KM. 96a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. AMERIKA USA 5 Cents 1938 D JEFFERSON - KM.192
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. CANADA - KANADA - 1 Cent 1951 - KM. 41
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 ITALIJA ITALY 50 Lire 1994 - KM. 95a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 12.03.2013. u 14:39 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1961 LINCOLN - KM. 201
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1919 S LINCOLN - KM. 132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1945 S LINCOLN - KM. A132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA - USA - 25 Cents 1999 P i 1999 D - GEORGIA - KM. 293
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1972 S LINCOLN - KM. 201
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA - USA - QUARTER (25 Cents) 2005 D - OREGON
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1944 LINCOLN - KM. A132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA - USA - 25 Cents 1999 P i 1999 D - PENNSYLVANIA - KM. 291
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1970 S LINCOLN - KM. 201
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA - USA - 5 Cents 2004 D - LEWIS & CLARK
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1943 D LINCOLN - KM. 132a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1976 JUBILARNA WASHINGTON - KM.204
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1953 S LINCOLN - KM. A132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA - USA - 25 Cents 2002 P i 2002 D - TENNESSEE - KM. 324
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1942 D LINCOLN - KM. 132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1957 LINCOLN - KM. A132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA - USA - 25 Cents 2001 P i 2001 D - NORTH CAROLINA - KM. 320
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1941 S LINCOLN - KM. 132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1958 D LINCOLN - KM. A132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA - USA - 25 Cents 2000 P i 2000 D - SOUTH CAROLINA - KM. 308
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1941 LINCOLN - KM. 132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1946 D LINCOLN - KM. A132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA - USA - 25 Cents 2000 P i 2000 D - NEW MASSACHUSETTS - KM. 306
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA 1 Cent 1941 D LINCOLN - KM. 132
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA 1/2 Dollar 1974 D - KENNEDY - KM 202 b
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1971 D WASHINGTON - KM.164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1965 WASHINGTON - KM.164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 22.02.2013. u 13:33 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1972 D WASHINGTON - KM.164a
sve pohvale...5+ lukas (13) 01.02.2013. u 18:43 Novčanica Jugoslavija 500 tis dinara 1993 god...
sve pohvale...5+ lukas (13) 01.02.2013. u 18:43 Novcanica Jugoslavija 10 mil din..1993g...
sve pohvale...5+ lukas (13) 01.02.2013. u 18:43 Jugoslavija -10 tisuča din -1993 god..XF
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 28.01.2013. u 17:07 kovanica Italija,500 lira,1999.g. - prigodna - izbori za evropski parlament
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 28.01.2013. u 17:07 kovanica 500 lira 1994.g. - Luca Pacioli
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica Italija,500 lira,1999.g. - prigodna - izbori za evropski parlament
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica 100 lira,1974.g.- prigodna, G.Marconi-izumitelj radioaparata
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica Italija,200 lira,1999.g. - prigodna - karabinjeri
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica 100 lira,prigodna FAO,1995.g.
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica 500 lira 1994.g. - Luca Pacioli
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica 500 lira,1997.g.-prigodna - POLIZIA di STATO
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica 200 lira,1990.g.,prigodna - CONSIGLIO DI STATO
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica Italija,200 lira,1980.g.,prigodna - 70 g. VOJNOG ZRAKOPLOVSTVA
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica 200 lira,1997.g.,prigodna - LEGA NAVALE ITALIANA
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica 200 lira,1996.g.,prigodna - Akademija financijske policije
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica 200 lira,1999.g.,prigodna - CARABINIERI
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica 200 lira,1989.g.,prigodna - 100 g. pomorskog arsenala,Taranto
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 23.01.2013. u 20:15 kovanica 100 lira,prigodna,100 g.Pomorske akademije u Livornu,1981.g.
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (235) 22.01.2013. u 17:17 kovanica,50 para,1979.g.-USKA NULA
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.01.2013. u 16:34 ITALIJA ITALY 2 LIRE 1924
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.01.2013. u 16:34 ITALIJA ITALY 2 LIRE 1941 XIX
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.01.2013. u 16:34 ITALIJA ITALY 2 LIRE 1956
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.01.2013. u 16:34 ITALIJA ITALY 5 LIRE 1948
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.01.2013. u 16:34 ITALIJA ITALY 1 LIRA 1958
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.01.2013. u 16:34 ITALIJA ITALY 20 CENTISIMI 1939 XVII
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.01.2013. u 16:34 ITALIJA ITALY 20 CENTISIMI 1941 XIX
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.01.2013. u 16:34 ITALIJA ITALY 20 CENTISIMI 1943 XXI
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 04.12.2012. u 17:11 KRALJEVINA YU 25 PARA 1920 VF
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 04.12.2012. u 17:11 KRALJEVINA YU 20 DINARA 1931 SREBRO
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 04.12.2012. u 17:11 YU 20 DINARA 1944 korištena VF
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 04.12.2012. u 17:11 KRALJEVINA YU 10 PARA 1920 tip I + tip II
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 28.11.2012. u 22:13 NOV. SRBIJA & CRNA GORA ( FEDERACIJA ) - 100 Dinara 1991 - UNC
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 28.11.2012. u 22:13 NOV. SRBIJA & CRNA GORA ( FEDERACIJA ) - 20 Novih dinara 1994
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 28.11.2012. u 22:13 KOV. YUGOSLAVIA - JUGOSLAVIJA 10 Para 1997 - KM. 173
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 28.11.2012. u 22:13 KOV. YUGOSLAVIA - JUGOSLAVIJA 10 Para 1996 - KM. 173
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 28.11.2012. u 22:13 KOV. YUGOSLAVIA - JUGOSLAVIJA 1 Dinar 2002 - KM. 180
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 25.11.2012. u 10:44 CROATIA >>> HRVATSKA >>> RSK >>> 100.000.000 DINARA >>> 1993. godina >>> F
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 25.11.2012. u 10:44 CROATIA >>> HRVATSKA >>> RSK >>> 5.000 DINARA >>> 1992. godina >>> VF
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 25.11.2012. u 10:44 CROATIA >>> HRVATSKA >>> RSK >>> 20.000.000 DINARA >>> 1993. godina >>> UNC
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 25.11.2012. u 10:44 ROATIA >>> HRVATSKA >>> RSK >>> 1.000.000.000 DINARA >>> 1993. godina >>> VF+
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 25.11.2012. u 10:44 CROATIA >>> HRVATSKA >>> RSK >>> 10.000 DINARA >>> 1992. godina >>> VF
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 23.11.2012. u 20:25 NP0052 - SLOVENIJA - 5 TOLARA 1991 RAZNI SERIJSKI BROJEVI
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 23.11.2012. u 20:25 NP0051 - SLOVENIJA - 2 TOLARA 1991 RAZNI SERIJSKI BROJEVI
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 30.04.2012. u 18:38 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 100 DINARA >>> 1981. godina >>> aUNC+
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 30.04.2012. u 18:38 CROATIA >>> HRVATSKA >>> RSK >>> 1.000 DINARA >>> 1994. godina >>> *** SPECIMEN *** >>> VF
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 30.04.2012. u 18:38 BOSNIA AND HERZEGOVINA - RS >>> BOSNA I HERCEGOVINA - RS >>> 100.000.000 DINARA >>> 1993. g. >>> F
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 30.04.2012. u 18:38 BOSNIA AND HERZEGOVINA - RS >>> BOSNA I HERCEGOVINA - RS >>> 10.000 DINARA >>> 1992. godina >>> VF
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 30.04.2012. u 18:38 BOSNIA AND HERZEGOVINA - RS >> BOSNA I HERCEGOVINA - RS >> 1.000.000.000 DINARA >> 1993. g. >> F
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 30.04.2012. u 18:38 SLOVENIA >>> SLOVENIJA >>> 200 TOLARJEV >>> 2004. godina >>> VF
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 30.04.2012. u 18:38 BOSNIA AND HERZEGOVINA - RS >>> BOSNA I HERCEGOVINA - RS >>> 5.000.000 DINARA >>> 1993. g. >>> VF
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 30.04.2012. u 18:38 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 50.000 DINARA >>> 1988. godina >>> XF+
5555555555555555555555555555 alfa01 (126) 03.02.2012. u 10:12 Bosna i Hercegovina, 100 000 Dinara, zelene male nule, žig Travnik, UNC
Sve po dogovoru i na vreme..hvala..A++ aukcionars (9) 25.01.2012. u 16:02 50 din 2000 god...xf
Sve po dogovoru i na vreme..hvala..A++ aukcionars (9) 25.01.2012. u 16:02 500 din 1941 god. vodoznak Aleksandar, xf
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 25 HRDA DVIJE VARIJANTE OBRNUTI VODOZNAK I NORMALAN VODOZNAK-UNC--
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 50 000 Dinara, zelene velike nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 10 000 Dinara, crvene male nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 100 000 Dinara, crvene velike nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 25 000 Dinara, zelene velike nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 25 000 Dinara,zelene male nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 100 000 Dinara, crvene male nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 10 000 Dinara, zelene velike nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 50 000 Dinara, crvene male nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 10 000 Dinara, zelene male nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 25 000 Dinara, crvene velike nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 50 000 Dinara, zelene male nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 25 000 Dinara, crvene male nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 YUGOSLAVIA 10 DINARA 1978 UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 100 000 Dinara, zelene male nule, žig Travnik, UNC
55555555555555555555555555555555 alfa01 (126) 24.01.2012. u 22:19 Bosna i Hercegovina, 10 000 Dinara, crvene velike nule, žig Travnik, UNC
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 23.01.2012. u 20:20 KOV. JUGOSLAVIJA - 1 N Dinar 1995 - KM. 165
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 23.01.2012. u 20:20 KOV. JUGOSLAVIJA - 1 Dinar 2000 - KM. 180
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 23.01.2012. u 20:20 NOV. MAKEDONIJA - 100 Denari 1992 UNC
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 23.01.2012. u 20:20 NOV. MAKEDONIJA - 5 000 Denari 1992 UNC
Iznimno brza upalta,ugodna komunikacija.moje iskrene preporuke.Sve 5. plok044 (3) 19.01.2012. u 10:40 JUGOSLAVIJA P-81 5 dinara 1968g UNC
Iznimno brza upalta,ugodna komunikacija.moje iskrene preporuke.Sve 5. plok044 (3) 19.01.2012. u 10:40 JUGOSLAVIJA P-88a 20 dinara 12.8.1978 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 MAKEDONIJA 50 DENARI 1992 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 KRALJEVINA YU 25 PARA 1920 VF
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 YU 50 DINARA 1981 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 MAKEDONIJA 25 DENARI 1992 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 KRALJEVINA YU 2 DINARA 1925 sa oznakom kovnice
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 YU 50 DINARA 1968 UNC (7 brojeva)
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 MAKEDONIJA 10 DENARI 1992 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 KRALJEVINA YU 50 PARA 1925 sa oznakom kovnice
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 YU 50 DINARA 1968 UNC (6 brojeva)
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 YU 5 DINARA 2000
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 BANJA LUKA BiH 10 MILIJARDI 1993 korištena XF
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 SLOVENIJA 100 TOLARA 2003 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 YU 20 DINARA 1974 UNC (6 brojeva)
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 KRALJEVINA YU 50 DINARA 1931 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 YU 500 DINARA 1986 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 MAKEDONIJA 1000 DENARI 1992 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 YU 10 DINARA 1968 UNC (6 brojeva)
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 BiH 10000 DINARA 1993 aUNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 YU 500 DINARA 1978 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 MAKEDONIJA 500 DENARI 1992 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 BiH 1 MILION NA 25 DINARA 1993 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 18.01.2012. u 18:33 YU 100 DINARA 1978 UNC
sve po dogovoru,brza realizacija,preporuka kickey (55) 04.07.2011. u 21:51 25 para,1938
sve po dogovoru,brza realizacija,preporuka kickey (55) 04.07.2011. u 21:51 50 para,1975
sve po dogovoru,brza realizacija,preporuka kickey (55) 04.07.2011. u 21:51 20 dinara,1985
sve po dogovoru,brza realizacija,preporuka kickey (55) 04.07.2011. u 21:51 50 para,1977
sve po dogovoru,brza realizacija,preporuka kickey (55) 04.07.2011. u 21:51 10 dinara 1976,FAO
sve po dogovoru,brza realizacija,preporuka kickey (55) 04.07.2011. u 21:51 50 para,1925
sve po dogovoru,brza realizacija,preporuka kickey (55) 04.07.2011. u 21:51 1 dinar,1925
sve po dogovoru,brza realizacija,preporuka kickey (55) 04.07.2011. u 21:51 10 dinara,1938
sve po dogovoru,brza realizacija,preporuka kickey (55) 04.07.2011. u 21:51 5 dinara,1990

Profil

Stranica je generirana u 212 milisekundi.