Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


desperados (1)

Lokacija: Koper, Slovenija
Datum registracije: 25.10.2011.
Datum zadnje prijave: 29.06.2013.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

18

1801
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:49 telef.kartica Duga Uvala 50 impulsa Istra
korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:49 telef.kartica Duga Uvala 100 imp.
korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:49 telef.kartica Istra Arenaturist ribar
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Istra Arenaturist - kupačica 50 imp.
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Istra Arenaturist konji u boji 100 imp.
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Istra Plava laguna - Jadranturist na reversu 150 imp
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Arenaturist 50kn.na aversu samo broj
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Istra Riviera 100 imp.
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Istra Imperial d.d.150 imp.
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Istra Riviera 50 imp.
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica privatno izdanje tvrtke impulz 25 imp.
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Istra Riviera - magnetna 100
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 tel.kartica iz Istre - Arenaturist - žene 50 imp.
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Istra Plava laguna - ćip na aversu
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica iz Istre - Jadranturist - 5o kn. - prazan revers
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Istra Plava laguna 150 imp.
super korektan kupac vkrajisnik (55) 03.07.2013. u 11:48 telef.kartica Arenaturist - 50 imp. na reversu tekst!!
brzo i korektno - pravi kupac vkrajisnik (55) 12.04.2012. u 09:26 telefonska kartica - VUKOVAR - S.A.O." KRAJINA "

Profil

Stranica je generirana u 57 milisekundi.