Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


martinake (1)

Lokacija: Split, Hrvatska
Datum registracije: 19.11.2011.
Datum zadnje prijave: 15.07.2013.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

8

801
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve 5.LP kolekcionar (264) 16.07.2013. u 22:02 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 109
Sve 5.LP kolekcionar (264) 27.12.2011. u 21:16 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 184
Sve 5.LP kolekcionar (264) 27.12.2011. u 21:16 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 248
Sve 5.LP kolekcionar (264) 27.12.2011. u 21:16 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 191
Sve 5.LP kolekcionar (264) 27.12.2011. u 21:16 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 209
Sve 5.LP kolekcionar (264) 27.12.2011. u 21:16 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 96
Sve 5.LP kolekcionar (264) 27.12.2011. u 21:16 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 112
Sve 5.LP kolekcionar (264) 27.12.2011. u 21:16 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 226

Profil

Stranica je generirana u 46 milisekundi.