Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


tizian (1)

Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Datum registracije: 16.12.2011.
Datum zadnje prijave: 12.09.2014.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

6

601
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
+++ sve super +++ novive1 (116) 27.12.2011. u 21:53 rijeka a374 cinque giornate di fiume
+++ sve super +++ novive1 (116) 27.12.2011. u 21:53 rijeka a375 cinque giornate di fiume
+++ sve super +++ novive1 (116) 27.12.2011. u 21:53 rijeka a376 cinque giornate di fiume
+++ sve super +++ novive1 (116) 27.12.2011. u 21:53 rijeka a378 cinque giornate di fiume
+++ sve super +++ novive1 (116) 27.12.2011. u 21:53 rijeka a379 cinque giornate di fiume
+++ sve super +++ novive1 (116) 27.12.2011. u 21:53 rijeka a380 cinque giornate di fiume

Profil

Stranica je generirana u 41 milisekundi.