Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


mirta (3)

Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Datum registracije: 23.11.2012.
Datum zadnje prijave: 18.03.2013.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

21

2103
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve 5.LP trgovina-kolekcionar (4) 25.01.2013. u 17:18 POLUDRAGI KAMEN DISTEN KIJANIT
Sve 5.LP trgovina-kolekcionar (4) 25.01.2013. u 17:18 POLUDRAGI KAMEN FLUORIT
Sve 5.LP trgovina-kolekcionar (4) 25.01.2013. u 17:18 POLUDRAGI KAMEN KRIZOKOL
Sve 5.LP kolekcionar (257) 13.12.2012. u 08:18 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 79
Sve 5.LP kolekcionar (257) 13.12.2012. u 08:18 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 139
Sve 5.LP kolekcionar (257) 13.12.2012. u 08:18 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 33
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:21 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 28
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:21 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 173
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:21 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 225
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:21 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 74
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:20 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 249
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:20 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 91
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:20 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 75
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:20 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 77
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:20 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 55
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:20 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 123
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:20 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 114
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:20 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 18
Sve 5.LP kolekcionar (257) 28.11.2012. u 08:20 ŽIVOTINJSKO CARSTVO SLIČICA BROJ 19
Brzo odrađena transakcija...iskrene preporuke za novog člana aukcija. mikimaus (137) 25.11.2012. u 14:38 SLIČICA-ŽIVOTINJSKO CARSTVO-br.105
Brzo odrađena transakcija...iskrene preporuke za novog člana aukcija. mikimaus (137) 25.11.2012. u 14:38 SLIČICA-ŽIVOTINJSKO CARSTVO-br.205

Profil

Stranica je generirana u 21 milisekundi.