Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


darkmark (1)

Lokacija: Prelog, Hrvatska
Datum registracije: 21.07.2013.
Datum zadnje prijave: 24.09.2013.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

1

101
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 05.09.2013. u 11:22 EURO SET FRANCUSKA 1 CENT - 2 EURO 1999 XF

Profil

Stranica je generirana u 47 milisekundi.