Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


alfa1234561 (17)

Lokacija: zadar, Hrvatska
Datum registracije: 14.09.2013.
Datum zadnje prijave: 03.02.2019.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

248

247118
Neutralno:

0

000
Negativno:

33

3301


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
555555555555555555555555555 alfa01 (126) 21.11.2014. u 18:08 AMERIKA HALF DOLLAR 1973
555555555555555555555555555 alfa01 (126) 21.11.2014. u 18:08 AMERIKA HALF DOLLAR 1972
555555555555555555555555555 alfa01 (126) 21.11.2014. u 18:08 AMERIKA HALF DOLLAR 1995
555555555555555555555555555 alfa01 (126) 21.11.2014. u 18:08 NJEMAČKA 100 MARAKA 1924
555555555555555555555555555 alfa01 (126) 21.11.2014. u 18:08 AMERIKA 1 DOLLAR 1974
555555555555555555555555555 alfa01 (126) 21.11.2014. u 18:08 AMERIKA HALF DOLLAR 1976
kupac odustao od kupnje,rekao da če mi upltiti iznos za proviziju,što naravno nije,i onda on meni da negativne ocjene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:28 hrvatski vojnik,br.30,1997
kupac odustao od kupnje,rekao da če mi upltiti iznos za proviziju,što naravno nije,i onda on meni da negativne ocjene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:28 hrvatski vojnik,br.21,1992
kupac odustao od kupnje,rekao da če mi upltiti iznos za proviziju,što naravno nije,i onda on meni da negativne ocjene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:28 hrvatski vojnik,br.33,1998
kupac odustao od kupnje,rekao da če mi upltiti iznos za proviziju,što naravno nije,i onda on meni da negativne ocjene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:28 hrvatski mornar,br.5,1992
kupac odustao od kupnje,rekao da če mi upltiti iznos za proviziju,što naravno nije,i onda on meni da negativne ocjene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:28 velebit,br.43,1996
kupac odustao od kupnje,rekao da če mi upltiti iznos za proviziju,što naravno nije,i onda on meni da negativne ocjene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:28 hrvatski vojnik,br.21,1997
kupac odustao od kupnje,rekao da če mi upltiti iznos za proviziju,što naravno nije,i onda on meni da negativne ocjene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:28 velebit,br.61,1996
kupac odustao od kupnje,rekao da če mi upltiti iznos za proviziju,što naravno nije,i onda on meni da negativne ocjene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:28 hrvatski vojnik,br.64,1994
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.28,1997
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.23,1997
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.20,1997
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.32,1998
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.34,1998
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.19,1997
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.31,1998
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.14,1996
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.29,1997
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.39,1998
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.74,1994
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.13,1996
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.69,1994
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.16,1996
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.55,2005
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.25,1997
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.27,1997
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.70,1994
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.43,1993
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.67,1994
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.26,1997
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.24,1997
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 NDH 5000 kuna 1943
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.65/66,2005
kupac odustao od kupnje časopisa,rekao da če mi uplatiti za proviziju,što naravno nije i onda on meni da negativne ocijene,nečuveno.... kickey (55) 30.09.2014. u 06:27 hrvatski vojnik,br.38,1998
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 5 YUAN 1937 aUNC P#80
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 10 YUAN 1940 XF P#85
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 10 YUAN 1937 UNC P#81
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 10 YUAN 1941 aUNC P#239
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 10 YUAN 1935 aUNC P#154 MOTIV BROD
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 1 YUAN 1936 UNC P#212
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 5 YUAN 1936 UNC P#217
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 10 YUAN 1940 XF(NEPRESAVINUTA) P#228
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 1 DOLLAR 1928 XF P#195
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 100 YUAN 1941 UNC P#243
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 5 YUAN 1940 XF(NEPRESAVINUTA) P#84
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:44 KINA CHINA 10 DOLLARS aUNC 1928 P#197
sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:33 CHINA KINA 10 CENTS 1940 UNC PS#1657
sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:33 CHINA KINA 5 CENTS 1940 UNC PS#1656
sve 5.LP jabuka2001 (219) 29.09.2014. u 22:33 CHINA KINA 1 CENT 1940 UNC PS#1655
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 3 NOVČANICE >>> 1991. godina >>> VG+
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 5.000 DINARA >>> 1985. godina >>> VF+
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 CROATIA >>> HRVATSKA >>> RSK >>> 50 DINARA >>> 1992. godina >>> VF-
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 SLOVENIA >>> SLOVENIJA >>> LOT >>> 3 NOVČANICE >>> 10,20 i 50 TOLARJEV >>> 1992. godina >>> F
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 3 NOVČANICE >>> 100 DINARA >>> 1978/81/86. godina >>> VG
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 10 DINARA >>> 1978/81. godina >>> VF/F+
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 5.000.000 DINARA >>> 1993. godina ( 1. izdanje ) >>> F-
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 20 DINARA >>> 1978/81. godina >>> VF/F
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 1.000 i 5.000 dinara >>> 1981/85. god >>> VF
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 100 DINARA >>> 1978. godina >>> VF+
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 10 DINARA >>> 1978. godina >>> UNC
ok vitooo (152) 17.06.2014. u 07:52 LOT HRD-a i DINARA >>> 12 NOVČANICA >>> 1978-91. godina >>> VG-/VF+
Sve za 5 ! walter11 (11) 29.05.2014. u 16:01 Obveznice SR Hrvatske 1982. - 1987. - lot apoena i godina
odličan kupac zdrljubi1 (27) 15.05.2014. u 19:41 Jugoslavija,BLOK Tito,1983g.,nerabljen0!!!(3290)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:41 Njemačka 100 mark 1910. VF
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Lot stranih rabljenih maraka (49)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Mađarska 10 000 000 pengo 1945. VF
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Lot stranih rabljenih maraka (48)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Mađarska 20 pengo 1941. VF
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Lot stranih rabljenih maraka (47)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Mađarska 10 pengo 1936. VF
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 R. Hrvatska lot rabljenih maraka (46)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 R. Hrvatska 100 000 HRD 1993. UNC
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Lot stranih rabljenih maraka (51)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Lot stranih rabljenih maraka (50)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Austrija 1 kruna 1916. VG
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Lot stranih rabljenih maraka (8)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Lot stranih rabljenih maraka (9)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:40 Lot stranih rabljenih maraka (10)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Lot stranih rabljenih maraka (5)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Lot stranih rabljenih maraka (6)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Lot stranih rabljenih maraka (7)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Lot stranih rabljenih maraka (2)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Lot stranih rabljenih maraka (3)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Lot stranih rabljenih maraka (4)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Mađarska 100 pengo 1930. VF
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Njemačka 1 000 mark 1922. VF
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Lot stranih rabljenih maraka (1)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Lot 200+ rabljenih maraka (1)
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 R. Hrvatska 50 000 HRD 1993. UNC
Još jedna u nizu uspješno završenih transakcija sa ovim kupcem! 10+ gudurasv (47) 14.05.2014. u 23:39 Carska Rusija 5 rublji 1909. potpisi Shipow i Bogatyrjow VF
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 02.05.2014. u 09:45 NJEMAČKA GERMANY 500000 MARK 3.8.1923
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 02.05.2014. u 09:45 NJEMAČKA GERMANY 1000000 MARK 12.8.1923
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 02.05.2014. u 09:45 NJEMAČKA GERMANY 20 MARK 1918
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 02.05.2014. u 09:45 KINA CHINA 10 GOLD UNITS 1930 SHANGHAI XF P#327
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 italija 100 lira 1979
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 USA 25 centi 1968
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 švedska 1 kruna 2000
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 italija 100 lira 1978
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 poljska 1 zlot 1977
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 USA 25 centi 1966
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 velika britanija 5 new pence 1969
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 češka 10 heler 2000
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 francuska 1 franak 1966
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 jugoslavija 50 para 1938
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 jugoslavija 1 dinar 1938
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 češka 20 helera 1995
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 USA 25 centi 1981
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 francuska 1 franak 1960
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 francuska 1/2 franka 1970
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 jugoslavija 2 dinara 1938
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 francuska 1 franak 1960
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 francuska 1/2 franka 1977
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 USA 1 dolar 1979
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 mađarska 5x20forinti
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 USA 5 centi 2003
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:17 francuska 1 franak 1976
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:16 100 dinara 1992,UNC
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:16 surinam,10 gulden,1963,UNC
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:16 mongolija,50 mongo,UNC
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:16 mongolija,1 tugrik,UNC
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:16 mongolija,10 tugrik,UNC
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 11.04.2014. u 06:16 slovenija 1 tolar,UNC
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 20 DINARA >>> 1978. godina >>> aUNC-
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 AUSTRIA >>> AUSTRIJA >>> 1.000 KRONEN >>> 1922. godina >>> F+
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 AUSTRIA >>> AUSTRIJA >>> 10 KRONEN >>> 1922. godina >>> VF
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 AUSTRIA >>> AUSTRIJA >>> 50 HELLER >>> 1920. godina >>> VF-
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 AUSTRIA >>> AUSTRIJA >>> 20 HELLER >>> 1920. godina >>> VF
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 AUSTRIA >>> AUSTRIJA >>> 10 HELLER >>> 1920. godina >>> VF-
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 AUSTRIA >>> AUSTRIJA >>> 1 KRONE >>> 1916(1919). godina >>> VF+
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 AUSTRIA >>> AUSTRIJA >>> 2 KRONEN >>> 1917(1916). godina >>> VF
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 CROATIA >>> HRVATSKA >>> LOT >>> 50.000 i 100.000 HRD >>> 2 NOVČANICE >>> 1993. godina >>> F/VF+
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 LOT HRD-a i DINARA >>> 12 NOVČANICA >>> 1974-91. godina >>> VG/VF+
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 RUSSIA >>> RUSIJA >>> 20 RUBLES >>> 1917. godina >>> VF
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 HUNGARY >>> MAĐARSKA >>> 1.000 PENGO >>> 1945. GODINA >>> VG+
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 RUSSIA >>> RUSIJA >>> 10 RUBLES >>> 2004. godina >>> aUNC-
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 CROATIA >>> HRVATSKA >>> 100 DOLLARS >>> 1996. godina >>> VG >>> *** FANTAZIJSKA NOVČANICA ***
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 LOT HRD-a i DINARA >>> 12 NOVČANICA >>> 1974-91. godina >>> VG/VF+
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 LOT HRD-a i DINARA >>> 12 NOVČANICA >>> 1974-91. godina >>> VG/VF+
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 SLOVENIA >>> SLOVENIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 10 i 20 TOLARJEV >>> 1992. godina >>> F+/VF
5+ vitooo (152) 04.04.2014. u 23:31 CROATIA >>> HRVATSKA >>> 100.000 HRD >>> 1993. godina >>> UNC
Čista petica! Preporuka za ovog kupca. duduks (16) 29.03.2014. u 20:01 NJEMAČKA 2 MARK 1922.
Čista petica! Preporuka za ovog kupca. duduks (16) 29.03.2014. u 20:01 NJEMAČKA 10 MILLIONEN MARK 1923.
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 28.03.2014. u 20:19 R0307 - MURTER 1967 PUTOVALA KOMPLETNA
...sve ok kao i uvijek!... specijalac46 (17) 28.03.2014. u 08:32 HV+DOMOBRANSTVO!
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 24.03.2014. u 10:25 HRVATSKA 100 000 HRDA 1993 UNC
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 24.03.2014. u 10:25 HRVATSKA 100 000 HRDA 1993 UNC
ok vitooo (152) 17.03.2014. u 16:10 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 100 DINARA >>> 1986. godina >>> VF+
ok vitooo (152) 17.03.2014. u 16:10 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 20 DINARA >>> 1974. godina >>> *** SEDAM BROJEVA *** >>> VF
ok vitooo (152) 17.03.2014. u 16:10 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 5 DINARA >>> 1968. godina >>> P#81/b >>> aUNC-
ok vitooo (152) 17.03.2014. u 16:10 PHILIPPINES >>> FILIPINI >>> 10 CENTAVOS >>> 1942. godina >>> aUNC-
ok vitooo (152) 17.03.2014. u 16:10 HUNGARY >>> MAĐARSKA >>> 50 PENGO >>> 1932. GODINA >>> VF-
ok vitooo (152) 17.03.2014. u 16:10 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 50.000 DINARA >>> 1993. godina ( 2. izdanje ) >>> VF
ok vitooo (152) 17.03.2014. u 16:10 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 5.000 DINARA >>> 1985. godina >>> VF+
ok vitooo (152) 17.03.2014. u 16:10 BURMA >>> BURMA >>> 5 RUPEES >>> 1942. godina >>> XF-
ok vitooo (152) 17.03.2014. u 16:10 CHINA >>> KINA >>> 5 YUAN >>> 1936. godina >>> XF
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 14.03.2014. u 23:49 AMERIKA USA QUARTER DOLLAR 1962 D SREBRENJAK
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 14.03.2014. u 23:49 NJEMAČKA GERMANY 2 000 000 MARK 1923
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 14.03.2014. u 23:49 NJEMAČKA GERMANY 100 000 MARK 1923
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 14.03.2014. u 23:49 KINA CHINA 50 GOLD UNITS 1930 SHANGHAI XF P#329
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 14.03.2014. u 23:49 KINA CHINA 20 GOLD UNITS 1930 SHANGHAI XF P#328
ok vitooo (152) 07.03.2014. u 14:12 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 10 DINARA >>> 1978. godina >>> UNC
ok vitooo (152) 07.03.2014. u 14:12 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 3 NOVČANICE >>> 100 DINARA >>> 1978/81/86. godina >>> VG-/VG
ok vitooo (152) 07.03.2014. u 14:12 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 10 DINARA >>> 1981. godina >>> VF+
ok vitooo (152) 07.03.2014. u 14:12 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 50 DINARA >>> 1968. godina >>> G/VG
ok vitooo (152) 07.03.2014. u 14:02 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 50.000 i 500.000 DINARA >>> 1993. g >>> F
ok vitooo (152) 07.03.2014. u 14:02 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 10 DINARA >>> 1978/81. godina >>> VF/VF-
ok vitooo (152) 07.03.2014. u 14:02 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 3 NOVČANICE >>> 1991. godina >>> VG+
sve po dogovoru vitooo (152) 02.03.2014. u 21:13 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 50 DINARA >>> 1978/81. godina >>> VF/F
sve po dogovoru vitooo (152) 02.03.2014. u 21:13 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 20.000 i 100.000 dinara >>> 1987/89. godina
sve po dogovoru vitooo (152) 02.03.2014. u 21:13 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 20 DINARA >>> 1978/81. godina >>> VF/F
sve po dogovoru vitooo (152) 02.03.2014. u 21:13 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 1.000 DINARA >>> 1978/81. godina >>> VG/F+
...kupac i kolega od povjerenja,sve po dogovoru!,5++++... specijalac46 (17) 18.02.2014. u 18:31 stari čin SATNIKA-može i zamjena
...kupac i kolega od povjerenja,sve po dogovoru!,5++++... specijalac46 (17) 18.02.2014. u 18:31 Veliki čin STOŽERNOG NAREDNIKA za rukav
...kupac i kolega od povjerenja,sve po dogovoru!,5++++... specijalac46 (17) 18.02.2014. u 18:31 HV-nato verzija!
...kupac i kolega od povjerenja,sve po dogovoru!,5++++... specijalac46 (17) 18.02.2014. u 18:31 prsni čin nadnarednika(nato)!
...kupac i kolega od povjerenja,sve po dogovoru!,5++++... specijalac46 (17) 18.02.2014. u 18:31 Specijalna policija čin-specijalac
...kupac i kolega od povjerenja,sve po dogovoru!,5++++... specijalac46 (17) 18.02.2014. u 18:31 Veliki čin NADNAREDNIKA za rukav!
...kupac i kolega od povjerenja,sve po dogovoru!,5++++... specijalac46 (17) 18.02.2014. u 18:31 HV+prsni čin nadnarednika!
...kupac i kolega od povjerenja,sve po dogovoru!,5++++... specijalac46 (17) 18.02.2014. u 18:31 VOJNA POLICIJA
...kupac i kolega od povjerenja,sve po dogovoru!,5++++... specijalac46 (17) 18.02.2014. u 18:31 Veliki čin DESETNIKA za rukav
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 15.02.2014. u 15:49 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 100 i 5.000 DINARA >>> 1994. godina >>> F/VG
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 15.02.2014. u 15:39 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 50 DINARA >>> 1968. godina >>> P#83/c >>> VF+
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 15.02.2014. u 15:39 LOT HRD-a i DINARA >>> 12 NOVČANICA >>> 1974-91. godina >>> VG/VF+
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 15.02.2014. u 15:39 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> LOT >>> 2 NOVČANICE >>> 1.000 i 5.000 dinara >>> 1981/85. god >>> VF
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 15.02.2014. u 15:39 RUSSIA >>> RUSIJA >>> 3 KUPON >>> ????. godina >>> XF
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 15.02.2014. u 15:39 YUGOSLAVIA >>> JUGOSLAVIJA >>> 100.000.000 DINARA >>> 1993. godina ( 1. izdanje ) >>> VF-
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 28.01.2014. u 09:36 Kina 5 customs gold units 1930. F
...sve pohvale,preporučam!... specijalac46 (17) 22.01.2014. u 22:27 Prsni čin narednika OSRH
Odlično, brza realizacija. Preporuka. Hvala collectibles (26) 21.01.2014. u 18:14 HV oznaka, prišivak , amblem
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:37 Jugoslavija 5 dinara 1968. varijanta obični brojevi UNC
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:37 Carska Rusija 3 rublja 1905. potpisi Shipow i P.Baryschew VF
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:37 Grčka 100 drahmi 1941. VG-
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:37 Carska Rusija 5 kopjejki ND (1915.) VG
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:37 Carska Rusija 3 kopjejke ND (1915.) VG
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:37 Carska Rusija 2 kopjejke ND (1915.) aUNC
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:37 Carska Rusija 1 kopjejka ND (1915.) VG
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:37 Jugoslavija 1 000 dinara 1963. aUNC
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:37 Carska Rusija 5 rublji 1909. potpisi Shipow i A.Bylinskij VF
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:36 Lot starijih maraka (43)
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:36 Lot starijih maraka (42)
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:36 Lot starijih maraka (41)
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:36 Lot starijih maraka (40)
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:36 Mađarska 100 pengo 1930. VF
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:36 Kr. SHS lot maraka iz niza "verigari" rabljeno (34)
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:36 R. Hrvatska 50 000 HRD 1993. UNC
Sve odlično kao i uvijek! 10+ gudurasv (47) 20.01.2014. u 13:36 R. Hrvatska 100 000 HRD 1993. UNC
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (237) 19.01.2014. u 20:30 kovanica Srbija-njemačka okupacija,10 din. 1943.g.-patina
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (237) 19.01.2014. u 20:30 kovanica Srbija-njemačka okupacija,1 din. 1942.g.
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (237) 19.01.2014. u 20:30 kovanica,10 heller,1915.g.
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 17.01.2014. u 17:20 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1978 WASHINGTON - KM.A164a
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (45) 01.01.2014. u 21:21 LOT,svijet,poništeno i neponišteno
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 30.12.2013. u 21:33 ALBUM ZA PAPIRNI NOVAC KORICE + 20 LISTOVA
Odličan kupac,brzo riješavanje transakcije,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 27.12.2013. u 13:48 Lot stranih rabljenih maraka (39)
Odličan kupac,brzo riješavanje transakcije,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 27.12.2013. u 13:48 Lot raznih rabljenih i nerabljenih maraka (32)
...sve u najboljem redu,preporuke svima!... specijalac46 (17) 18.12.2013. u 18:49 DOMOBRANSTVO+HV trakica
...sve u najboljem redu,preporuke svima!... specijalac46 (17) 18.12.2013. u 18:49 HV+trakica!
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA AUSTRIJA NOTGELD 50 HELLER 1920 UNC ST. VEIT
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA MAĐARSKA 500 PENGO 1945
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA DEUTSCHES REICH 50 MILLIONEN MARK 1923 P#109
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA AUSTRIJA NOTGELD 10 HELLER 1920 UNC ST. NIKOLA AD DONAU
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA DEUTSCHES REICH 50.000 MARK 1922 P#79
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA DEUTSCHES REICH 100 MILLIONEN MARK 1923 P#107
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA AUSTRIJA NOTGELD 50 HELLER 1920 UNC EMMERSDORF
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA MAĐARSKA 100 PENGO 1945
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA DEUTSCHES REICH 20 MILLIONEN MARK 1923 P#97a
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA KINA 10 CUSTOMS GOLD UNITS 1930 SHANGHAI
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA 500.000 MARK 1923 HANNOVER
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA 5000 MARK 1922 MUENCHEN
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA 1.000.000 MARK 1923 MUENCHEN
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA 100 MARK 1922 MUENCHEN
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA MALAYA 5 DOLLARS 1942 - 1945 JAPANSKA OKUPACIJA
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA DEUTSCHES REICH 500.000 MARK 1923 P#88a RIJEĐA
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA 100.000 MARK 1923 STUTTGART
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA AUSTRIJA NOTGELD 20 HELLER 1920 aUNC ST. NIKOLA AD DONAU
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA 2 MARK 1918 BIELEFELD
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA MAĐARSKA 10.000.000 PENGO 1946
Sve Ok . antiqueman (22) 14.12.2013. u 09:02 NOVČANICA NJEMAČKA DEUTSCHES REICH 50 MILLIONEN MARK 1923 P#98a
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 09.12.2013. u 14:08 FNRJ potvrda o predaji poljoprivrednih proizvoda 1000 din. 1948.
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 09.12.2013. u 14:08 Njemačka "Feldpost" dopisnica putovala u Osijek 1943.
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 09.12.2013. u 14:08 Mađarska 100 pengo 1930. VF
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 09.12.2013. u 14:08 Razglednica 200 hrvatskih puškobajuneta - nije putovala
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 09.12.2013. u 14:08 Razglednica 50 hrvatskih haubica - nije putovala
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 09.12.2013. u 14:08 HV oznaka "5. GBR" trakica
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 09.12.2013. u 14:08 FNRJ potvrda o predaji poljoprivrednih proizvoda 200 din. 1948.
Odličan kupac,sve preporuke! 10+ gudurasv (47) 09.12.2013. u 14:08 FNRJ potvrda o predaji poljoprivrednih proizvoda 100 din. 1948.
odličan kupac,moje preporuke zdrljubi1 (27) 08.12.2013. u 21:10 Lot raznih maraka!!!7243
odličan kupac,moje preporuke zdrljubi1 (27) 08.12.2013. u 21:10 NDH lot maraka!!!6356
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 30.11.2013. u 06:10 jugoslavija 10 dinara 1983,prigodnjak
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 30.11.2013. u 06:10 italija 100 lira 1974
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 30.11.2013. u 06:10 grčka 10 drahmi 1959
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 30.11.2013. u 06:10 USA 25 centi 2001,new york
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 30.11.2013. u 06:10 USA 25 centi 2003,missouri
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 30.11.2013. u 06:10 francuska 10 franaka 1991
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 30.11.2013. u 06:10 francuska 10 franaka 1992
sve po dogovoru,5++ kickey (55) 30.11.2013. u 06:10 narodna fronta hrvatske,1946
Sve 5.LP kolekcionar (264) 25.11.2013. u 09:41 POŠTANSKE MARKE 50 KOMADA RAZNO LOT #16
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 18.11.2013. u 08:03 GERMANY >>> NJEMAČKA >>> 200.000 MARK >>> 1923. godina >>> P#100 >>> F+
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 18.11.2013. u 08:03 GERMANY >>> NJEMAČKA >>> 1.000 MARK >>> 1922. godina >>> P#76/c >>> VF
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (237) 09.11.2013. u 17:05 kovanica Jugoslavija,2 din. 1925.g.
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (237) 09.11.2013. u 17:05 kovanica za Goricu(Goriziu),1 soldo,1767.g."G"
Sve najljepše o prodavaču, izlicitirani predmet mi je poklonio i još dodao jednu medalju ! walter11 (11) 25.10.2013. u 18:08 švicarska medalja 1983
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 24.10.2013. u 08:03 GERMANY >>> NJEMAČKA >>> 100.000 MARK >>> 1923. godina >>> P#91/a >>> VF+
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 24.10.2013. u 08:03 GERMANY >>> NJEMAČKA >>> 1 RENTENMARK >>> 1937. godina >>> P#173/b >>> VG-
sve po dogovoru, preporuka vitooo (152) 24.10.2013. u 08:03 GERMANY >>> NJEMAČKA >>> 2 MARK >>> 1920. godina >>> P#59 >>> G+
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 22.10.2013. u 12:14 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1968 WASHINGTON - KM.164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 22.10.2013. u 12:14 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1997 P WASHINGTON - KM.A164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 22.10.2013. u 12:14 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1998 D WASHINGTON - KM.A164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 22.10.2013. u 12:14 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1996 D WASHINGTON - KM.A164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 22.10.2013. u 12:14 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1970 D WASHINGTON - KM.164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 08.10.2013. u 22:05 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1967 WASHINGTON - KM.164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 08.10.2013. u 22:05 NOV. RUSIJA 3 Rublja 1905 - KORIŠTENA
Pouzdan kupac! antiques_hobby (32) 07.10.2013. u 10:49 Mađarska 10 Forint 1962 Sandor Petöfi
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (237) 25.09.2013. u 19:41 kovanica USA 1 cent,1890.g. - indijanac
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (237) 25.09.2013. u 19:41 kovanica Turska,20 para,AH 1277.g.(1860.g.)
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 17.09.2013. u 11:59 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1977 D WASHINGTON - KM.A164a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 17.09.2013. u 11:59 KOV. AMERIKA USA QUARTER 25 Cents 1966 WASHINGTON - KM.164a

Profil

Stranica je generirana u 158 milisekundi.