Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


sasakesic (2)

Lokacija: Winchester, United Kingdom
Datum registracije: 13.11.2013.
Datum zadnje prijave: 07.12.2013.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

11

1102
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve 5.LP kolekcionar (264) 28.11.2013. u 20:33 RIBE TURKMENISTAN 1996 BLOK MNH ČISTO
Sve 5.LP kolekcionar (264) 28.11.2013. u 20:33 RIBE JAPAN 12 KOMADA SERIJA MNH ČISTO
Sve 5.LP kolekcionar (264) 28.11.2013. u 20:33 RIBE RUSIJA 2000 SERIJA MNH ČISTO
Sve 5.LP kolekcionar (264) 28.11.2013. u 20:33 RIBE LATVIJA 2003 SERIJA MNH ČISTO
ažurna transakcija plačanja, sve 5 ,preporučam kao kupca cumpika (22) 23.11.2013. u 15:22 ČEHOSLOVAČKA - FAUNA - RIBE - 1609-1614
ažurna transakcija plačanja, sve 5 ,preporučam kao kupca cumpika (22) 23.11.2013. u 15:22 BJELORUSIJA - FAUNA - RIBE - 371-372
ažurna transakcija plačanja, sve 5 ,preporučam kao kupca cumpika (22) 23.11.2013. u 15:22 LITVA - FAUNA - RIBE - 671-672
ažurna transakcija plačanja, sve 5 ,preporučam kao kupca cumpika (22) 23.11.2013. u 15:22 LATVIJA - FAUNA - RIBE - 615-616
ažurna transakcija plačanja, sve 5 ,preporučam kao kupca cumpika (22) 23.11.2013. u 15:22 AZERBEJĐAN - FAUNA - RIBE - 98-103
ažurna transakcija plačanja, sve 5 ,preporučam kao kupca cumpika (22) 23.11.2013. u 15:22 BUGARSKA - FAUNA - RIBE
ažurna transakcija plačanja, sve 5 ,preporučam kao kupca cumpika (22) 23.11.2013. u 15:22 POLJSKA - FAUNA - RIBE - 4101-4104

Profil

Stranica je generirana u 69 milisekundi.