Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


jsrdoc (4)

Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Datum registracije: 02.12.2013.
Datum zadnje prijave: 12.03.2014.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

35

3504
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (242) 12.03.2014. u 11:36 KNEŽEVINA SRBIJA 2 Pare 1879 ( M 20 Tip II ) NERABLJENA
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (242) 12.03.2014. u 11:36 KNEŽEVINA SRBIJA 2 Pare 1873 ( M 20 Tip I ) NERABLJENA
Sve super, moja preporuka!!! hobista (20) 24.02.2014. u 00:35 Mađarska (220)
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 31.01.2014. u 17:46 NJEMAČKA Reich,664,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 31.01.2014. u 17:46 NJEMAČKA Reich,811,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 31.01.2014. u 17:46 NJEMAČKA Reich,854,neponišteno,konji
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 31.01.2014. u 17:46 NJEMAČKA Reich,684-685,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0686,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0651-0654,neponišteno,avioni
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 NJEMAČKA Reich,886,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0682-0685,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0640-0642,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0687-0690,neponišteno,ratna tematika
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0660-0664,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0629-0631,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0745-0748,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0623-0625,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0731-0734,neponišteno,avioni
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0742-0744,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0749-0752,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0691-0694,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0722-0730,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0699-0704,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0616-0620,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0565-0567,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0705-0721,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0633-0637,neponišteno
Suradnja odlična,hvala! sanmarino (43) 01.01.2014. u 21:21 MAĐARSKA,0380-0382,neponišteno
Jednostavan dogovor,brza realizacija. miroslav47 (233) 23.12.2013. u 14:26 serija Hungary - Mađarska - 8 kom,nerabljeno
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (242) 18.12.2013. u 11:26 FIL. NJEMAČKA - ZONA SSSR 1945 - 46 Kompletne serije - Nerabljene
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (242) 18.12.2013. u 11:26 FIL. NJEMAČKA - ZONA SSSR 1945 - Nekompletna serija - Nerabljene
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (242) 18.12.2013. u 11:26 FIL. NJEMAČKA - FRANCUSKA ZONA - NERABLJENE
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (242) 18.12.2013. u 11:26 FIL. NJEMAČKA - ZONA SSSR 1946 - Kompletne serije - Nerabljene
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (242) 05.12.2013. u 15:14 FIL. TALIJANSKA OKUPACIJA DALMACIJE 1919 - NERABLJENE
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (242) 05.12.2013. u 15:14 FIL. NJEMAČKA - SSSR ZONA 2 - NERABLJENE - KOMPLETNA SERIJA

Profil

Stranica je generirana u 86 milisekundi.