Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


boko (6)

Lokacija: NOVIGRAD, Hrvatska
Datum registracije: 05.04.2010.
Datum zadnje prijave: 12.02.2016.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

420

42006
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 ITALIJA ITALY 2 EURO 2012 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 PORTUGAL 2 EURO 2008 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 ŠPANJOLSKA SPAIN 2 EURO 2011 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 FINSKA FINLAND 2 EURO 2011 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 SLOVAČKA SLOVAKIA 2 EURO 2009 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 PORTUGAL 2 EURO 2012 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 AMERIKA USA ONE DIME 1951 ROOSEVELT SREBRENJAK
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 BELGIJA BELGIUM 2 EURO 2012 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 FRANCUSKA FRANCE 2 EURO 2011 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 FRANCUSKA FRANCE 2 EURO 2012 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 AUSTRIJA AUSTRIA 2 EURO 2005 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 MALTA 2 EURO 2012 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 ITALIJA ITALY 2 EURO 2010 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 LUKSEMBURG LUXEMBOURG 2 EURO 2012 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 ITALIJA ITALY 2 EURO 2009 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 13.08.2014. u 20:19 FINSKA FINLAND 2 EURO 2012 PRIGODNA KOVANICA UNC
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0840 - 10 ORE 1956 SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0829 - ONE SHILLING 1939 SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0839 - 10 ORE 1954 SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0848 - 25 ORE 1955 SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0838 - 10 ORE 1959 SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0852 - 25 ORE 1957 SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N1181 - 5 FRANAKA 1969 B SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0834 - 10 ORE 1953 SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0855 - 25 ORE 1953 SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0401 - 1 RAPPEN 1971
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0847 - 10 ORE 1957 SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0396 - 10 RAPPEN 1972
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N0842 - 10 ORE 1955 SREBRO
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 30.01.2014. u 11:57 N1006 - HALF CROWN 1940 SREBRO
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 07.08.2013. u 19:50 LISTOVI ZA KOVANICE 20 KOMADA
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 25.01.2013. u 22:30 LISTOVI ZA KOVANICA 10 KOMADA
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 25.01.2013. u 22:30 FRANCUSKA FRANCE 10 FRANCS 1975
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 25.01.2013. u 22:30 FRANCUSKA FRANCE 10 FRANCS 1984
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0362 - ŠVICARSKA - 20 RAPPEN 1979
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0231 - DDR - 5 PFENNIG 1980 A
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0446 - ŠVICARSKA - 5 RAPPEN 1970
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0259 - DDR - 20 PFENNIG 1971
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0349 - ŠVICARSKA - 20 RAPPEN 1992 B
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0229 - DDR - 1 PFENNIG 1965 A
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0432 - ŠVICARSKA - 5 RAPPEN 1968 B
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0253 - DDR - 10 PFENNIG 1952 A
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0217 - MAĐARSKA - 5 FILLERA 1953
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0336 - ŠVICARSKA - 1/2 FRANKA 1971
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0227 - DDR - 1 PFENNIG 1978 A
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0415 - ŠVICARSKA - 2 RAPPEN 1969
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0252 - DDR - 10 PFENNIG 1948 A
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0215 - MAĐARSKA - 2 FILLERA 1962
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0333 - ŠVICARSKA - 1/2 FRANKA 1992 B
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0223 - DDR - 1 PFENNIG 1962 A
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0416 - ŠVICARSKA - 2 RAPPEN 1970
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0244 - DDR - 1 PFENNIG 1949 A
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0214 - MAĐARSKA - 2 FILLERA 1972
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0329 - ŠVICARSKA - 1 FRANAK 1980
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0690 - SAD - 5 CENTS 1916
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0403 - ŠVICARSKA - 1 RAPPEN 1969 B
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0242 - DDR - 1 PFENNIG 1953 A
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0213 - MAĐARSKA - 2 FILLERA 1954
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0328 - ŠVICARSKA - 1 FRANAK 1979
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0402 - ŠVICARSKA - 1 RAPPEN 1970
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0237 - DDR - 5 PFENNIG 1953 A
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0449 - ŠVICARSKA - 5 RAPPEN 1975
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 02.10.2012. u 18:35 N0322 - ŠVICARSKA - 2 FRANKA 1968 B
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 12.04.2012. u 14:52 KOV. FRANCE FRANCUSKA 1 Franc 1947 B - KM. 885a2
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 12.04.2012. u 14:52 KOV. FRANCE FRANCUSKA 50 Centimes 1942 - KM. 914.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 12.04.2012. u 14:52 KOV. SA RUPOM FRANCUSKA 20 Centimes 1941 KM. 899
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 12.04.2012. u 14:52 KOV. FRANCE FRANCUSKA 1 Franc 1944 LB - KM. 902.1
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 11.04.2012. u 18:19 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1948
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 11.04.2012. u 18:19 FRANCUSKA FRANCE 100 FRANCS 1954
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 11.04.2012. u 18:19 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1945 C
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 11.04.2012. u 18:19 LISTOVI ZA KOVANICA 10 KOMADA
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1957
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1946 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 50 FRANCS 1952
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1950
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1938
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1959
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1947
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1948 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 10 CENTIMES 1923 KOVANICA S RUPOM
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 20 FRANCS 1950
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 5 FRANCS 1950 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1957 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 5 FRANCS 1949 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1944 C
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 22.03.2012. u 07:48 FRANCUSKA FRANCE 5 FRANCS 1948
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 mađarska,2 forint 1966
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 velika britanija,10 pence 2009,royal shield puzzle
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 velika britanija,20 pence 2009,royal shield puzzle
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 mađarska,5 forint 1978
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 velika britanija,1 penny 2008,royal shield puzzle
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 velika britanija,5 pence 2008,royal shield puzzle
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 njemačka,2 pfenning 1950G
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 velika britanija,1 funta 2009
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 belgija,25 centimes 1964
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 njemačka,1 pfenning 1949J
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 belgija,50 franaka 1990
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 velika britanija,2 funte 1997
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 belgija,10 franaka 1971
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 danska 20 kruna 2006
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 čssr,1 kruna 1965
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 francuska,20 franaka 1950
sve po dogovoru,čista 10ka.lp kickey (55) 26.02.2012. u 09:15 velika britanija,50 pence 2003
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. CZECHOSLOVAKIA - ČEHOSLOVAČKA - 10 Haleru 1985 - KM. 80
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 GERMANY - NJEMAČKA 50 Pfennig 1976 F - KM.109.2
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. CZECHOSLOVAKIA - ČEHOSLOVAČKA - 5 Haleru 1975 - KM. 53
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. SWEDEN - ŠVEDSKA - 1 Krona 2000 B - KM. 852a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 GERMANY - NJEMAČKA 50 Pfennig 1968 F - KM.109.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. CZECHOSLOVAKIA - ČEHOSLOVAČKA - 5 Haleru 1963 - KM. 53
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. SWEDEN - ŠVEDSKA - 1 Krona 1983 U - KM. 852a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. NJEMAČKA 2 Pfennig 1986 J - KM. 106a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. DENMARK - DANSKA - 10 Kroner 1997 LG JP - KM. 877
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA - 2 1/2 Gulden 1980 - KM. 201
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. NJEMAČKA 2 Pfennig 1960 F - KM. 106
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. DENMARK - DANSKA - 5 Kroner 1980 BB - KM. 863.2
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA - 2 1/2 Gulden 1970 - KM. 191
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. NJEMAČKA 1 Pfennig 1996 F - KM. 105
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. DENMARK - DANSKA - 5 Kroner 1967 CS - KM. 853.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. CZECHOSLOVAKIA - ČEHOSLOVAČKA - 2 Koruny 1976 - KM. 75
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. NJEMAČKA 1 Pfennig 1968 J - KM. 105
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. DENMARK - DANSKA - 5 Kroner 1966 CS - KM. 853.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. CZECHOSLOVAKIA - ČEHOSLOVAČKA - 20 Haleru 1989 - KM. 74
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. SWEDEN - ŠVEDSKA - 5 Kronor 1984 U - KM. 853
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 09.02.2012. u 15:25 KOV. POLAND POLJSKA 20 Groszy 2009 - KM.280
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 velika britanija,1 penny,2008,prigodni
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 poljska,1 zlot 1991
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 ČSSR 5 kruna,1969
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 mađarska,20 filler 1947
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 ČSSR 5 kruna,1981
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 engleska 1 šiling 1948
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 DDR,10 pfening 1949
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 mađarska,10 filer 1946
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 DDR,1 pfening 1952
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 mađarska,1 forint,1946
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 DDR,1 pfening 1950
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 austrija,5 groša 1975
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 švedska,1 kruna 2004
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 francuska,10 franaka,1979
sve po dogovoru,čista 10ka kickey (55) 14.01.2012. u 10:06 mađarska,5 filer 1957
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 5 Pesetas 1957 (69) - KM. 786
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 5 Pesetas 1957 (70) - KM. 786
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 1 Peseta 1999 - KM. 832
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 1 Peseta 1996 - KM. 832
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 1 Peseta 1983 - KM. 821
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 25 Pesetas 1957 (69) - KM. 787
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 500 Pesetas 1990 - KM. 831
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. ŠVICARSKA - SWITZERLAND - 1/2 Francs 1978 - KM. 23a1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 25 Pesetas 1957 (67) - KM. 787
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 100 Pesetas 1990 - KM. 826
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. ŠVICARSKA - SWITZERLAND - 10 Rappen 1997 B - KM. 27
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 25 Pesetas 1957 (66) - KM. 787
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 25 Pesetas 1992 - KM. 905
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. ŠVICARSKA - SWITZERLAND - 10 Rappen 1976 - KM. 27
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 25 Pesetas 1957 (65) - KM. 787
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 25 Pesetas 1990 - KM. 850
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. ŠVICARSKA - SWITZERLAND - 10 Rappen 1968 B - KM. 27
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 25 Pesetas 1957 (64) - KM. 787
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 25 Pesetas 1980 (82) - KM. 818
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. ŠVICARSKA - SWITZERLAND - 5 Rappen 1988 B - KM. 26c
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Centimos 1966 (67) - KM. 795
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 25 Pesetas 1957 (75) - KM. 787
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 100 Pesetas 2000 - KM. 989
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 5 Pesetas 1957 (61) - KM. 786
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (245) 20.09.2011. u 19:02 KOV. ŠVICARSKA - SWITZERLAND - 1/2 Francs 1995 B - MEDAL - KM. 23a3
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 10 Centimes 1922 T - KM. 866a
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 EURO ITALIJA - 5 Cent 2004
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 EURO NIZOZEMSKA - 2 Cent 2000
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 EURO NIZOZEMSKA - 2 Cent 2001
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 EURO FRANCUSKA - 1 Cent 2001
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 EURO FRANCUSKA - 1 Cent 2000
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 1 Peseta 1947 (52) - KM. 775
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 1 Peseta 1947 (53) - KM. 775
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 1 Peseta 1947 (48) - KM. 775
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Centimos 1966 (72) - KM. 795
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Centimos 1966 (71) - KM. 795
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 10 Centimes 1938 - KM. 866a
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 1 Pfennig 1963 A - KM. 8.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 5 Pfennig 1978 A - KM 9.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 20 Pfennig 1983 A - KM 11
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Pesetas 1975 (79) - KM. 809
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Pesetas 1957 (59) - KM. 788
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 1 Pfennig 1975 A - KM. 8.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 1 Pfennig 1964 A - KM. 8.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 1 Peseta 1953 (63) - KM. 775
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. AUSTRIJA - 5 Groschen 1976
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 5 Pfennig 1981 A - KM. 9.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. NJEMAČKA - 1 Mark 1959 D - KM. 110
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 1 Peseta 1947 (54) - KM. 775
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 1 Pfennig 1985 A - KM. 8.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 10 Pfennig 1983 A - KM. 10.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 EURO ŠPANJOLSKA - 1 Cent 2002
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 1 Pfennig 1983 A - KM. 8.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 10 Pfennig 1981 A - KM. 10.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. NJEMAČKA - 1 Mark 1969 J - KM. 110
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 1 Pfennig 1979 A - KM. 8.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 10 Pfennig 1973 A - KM. 10
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. NJEMAČKA - 1 Mark 1983 G - KM. 110
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 10 Pfennig 1971 A - KM. 10
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. NJEMAČKA - 1 Mark 1956 G - KM. 110
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. SA RUPOM - SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Centimos 1949 (53) - KM. 777
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. DDR - 10 Pfennig 1970 A - KM. 10
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 05.09.2011. u 12:53 KOV. NJEMAČKA - 1 Mark 1957 F - KM. 110
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. DDR 5 Pfennig 1948 A
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. POLAND - POLJSKA - 50 Groszy 1990 MW - KM. 281
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Pesetas 1980 (82) - KM. 819
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. DENMARK - DANSKA - 5 Kroner 1961 CS - KM. 853.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. DDR 1 Pfennig 1948 A
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. POLAND - POLJSKA - 10 Groszy 1990 MW - KM. 279
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Pesetas 1975 (80) - KM. 809
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. DENMARK - DANSKA - 1 Krone 1979 BB - KM. 862.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 200 Pesetas 1986 - KM. 829
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. POLAND - POLJSKA - 5 Groszy 1998 MW - KM. 278
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 1 Peseta 1953 (61) - KM. 775
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. DENMARK - DANSKA - 1 Krone 1966 CS - KM. 851.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 100 Pesetas 2001 - KM. 1016
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. POLAND - POLJSKA - 2 Grosze 1991 MW - KM. 277
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Centimos 1966 (67) - KM. 795
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. DANMARK - DANSKA - 5 Ore 1963 CS - KM. 848.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 100 Pesetas 1997 - KM. 984
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. ŠPANJOLSKA - 200 Pesetas 1991
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. SA RUPOM ŠPANJOLSKA 50 CENTIMOS 1949*56* KM. 777
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. DANMARK - DANSKA - 5 Ore 1959 CS - KM. 843.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 100 Pesetas 1994 - KM. 935
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. DDR 5 Pfennig 1952 A
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. POLAND - POLJSKA - 5 Zlotych 1996 MW - KM. 284 - BIMETAL
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:02 KOV. SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Pesetas 1983 (M) - KM. 825
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 2 Shillings ( Florin ) 1947 - KM. 865
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1948 - KM. 844
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. GREECE - GRČKA - 20 Drachmes 1998 - KM. 154
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. DENMARK - DANSKA - 10 Kroner 1983 RB - KM. 864.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. DENMARK - DANSKA - 5 Kroner 1982 RB - KM. 863.3
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 50 Pence 1983 - KM. 932
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. DENMARK - DANSKA - 5 Kroner 1979 BB - KM. 863.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 2 Shillings ( Florin ) 1954 - KM. 906
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. DENMARK - DANSKA - 5 Kroner 1972 SS - KM. 853.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. SA RUPOM - DANMARK - DANSKA - 25 Ore 1966 CS - KM. 855.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. NJEMAČKA - 10 Pfennig 1949 G
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. JUGOSLAVIJA - 100 Dinara 1993 - KM. 159
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. DENMARK - DANSKA - 20 Kroner 1999 - KM. 878
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. JUGOSLAVIJA - 50 Dinara 1992 - KM. 153
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. JUGOSLAVIJA - 50 Dinara 1993 - KM. 158
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. DENMARK - DANSKA - 10 Kroner 1995 - KM. 877
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. JUGOSLAVIJA - 1 N Dinar 1999 - KM. 168
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. JUGOSLAVIJA - 2 Dinara 2000 - KM. 181
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. DENMARK - DANSKA - 10 Kroner 1990 - KM. 867.2
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 50 Pence 1985 - KM. 940.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. JUGOSLAVIJA - 2 Dinara 1993 - KM. 155
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. SA RUPOM - SPAIN - ŠPANJOLSKA - 50 Centimos 1949 (62) - KM. 777
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. DDR -1 Pfennig 1961 A
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. SA RUPOM - DANMARK - DANSKA - 25 Ore 1983 RB - KM. 861.3
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 09.08.2011. u 14:01 KOV. ITALIA - ITALIJA - 1 Lira 1942 - KM. 77b MAGNET
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 LISTOVI ZA KOVANICE 20 KOMADA
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 25 CENTIMES 1924 KOVANICA S RUPOM
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 25 CENTIMES 1922 KOVANICA S RUPOM
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 20 FRANCS 1951
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 50 CENTIMES 1936
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 50 CENTIMES 1940
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1944
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 20 FRANCS 1950 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 50 CENTIMES 1941
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1948 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1939
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 50 CENTIMES 1943
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 50 CENTIMES 1932
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 50 FRANCS 1952 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 5 CENTIMES 1932 KOVANICA S RUPOM
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1940
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 25 CENTIMES 1925 KOVANICA S RUPOM
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 50 FRANCS 1951 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 5 FRANCS 1991
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1939
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1936
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 20 FRANCS 1952 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 1 FRANC 1941
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 50 CENTIMES 1945
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 10 CENTIMES 1941 KOVANICA S RUPOM (zink)
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 10 FRANCS 1955
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1925
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 10 CENTIMES 1927 KOVANICA S RUPOM
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 10 FRANCS 1953 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 5 CENTIMES 1981
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1922
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 1/2 FRANC 1993
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1924
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 1 CENTIME 1966
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 10 FRANCS 1950 B
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 1 CENTIME 1970
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 10 FRANCS 1950
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 5 CENTIMES 1923 KOVANICA S RUPOM
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 1/2 FRANC 1991
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 10 FRANCS 1958
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 20.07.2011. u 22:01 FRANCUSKA FRANCE 5 CENTIMES 1926 KOVANICA S RUPOM
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 5 Centimes 1919 - KM. 865
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1 Farthing 1956
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1 Farthing 1944
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1 Penny 1946
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1 Farthing 1937
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 5 Centimes 1924 - KM. 875
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1 Farthing 1950
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 5 Centimes 1922 - KM. 875
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 5 Centimes 1920 - KM. 865
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 5 Centimes 1938 - KM. 875
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 5 Centimes 1935 - KM. 875
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 5 Centimes 1934 - KM. 875
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 10 Centimes 1918 - KM. 866a
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 5 Centimes .1939. - KM. 875a
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 25 Centimes 1920 - KM. 867a
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1 Penny 1947
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 10 Centimes 1941 - KM. 898.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1 Penny 1940
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 10 Centimes .1939. - KM. 889.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 10 Centimes 1926 - KM. 866a
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 10 Centimes .1938. - KM. 889.1
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1/2 Penny 1937 - 25 mm.
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 10 Centimes 1925 - KM. 866a
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1/2 Crown 1949
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 25 Centimes 1929 - KM. 867a
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 10 Centimes 1929 - KM. 866a
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 25 Centimes 1926 - KM. 867a
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1 Penny 1948
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1/2 Penny 1950 - 25 mm.
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:35 KOV. ENGLESKA 1/2 Crown 1966 - 32 mm.
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. ENGLESKA 1 Shilling 1938 GRB ENGLESKA - SREBRO *500 23 mm. - 5,6 gr.
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. ENGLESKA - 1/2 Crown 1942 - SREBRO *500 - 14,1 gr.
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. FRANCUSKA - 10 Francs 1948
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. ENGLESKA - 6 Pence 1945 SREBRO *500 - 2,8 gr.
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1956 - KM. 896
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. ENGLESKA - 6 Pence 1944 - SREBRO *500 - 2,8 gr.
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1955 - KM. 896
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. ENGLESKA - 6 Pence 1942 - SREBRO *500 - 2,7 gr.
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1954 - KM. 896
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. ENGLESKA - 3 Pence 1940 - SREBRO *500 - 1,4 gr.
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1949 - KM. 868
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1963 - KM. 896
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1943 - KM. 844
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1962 - KM. 896
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1938 - KM. 844
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1957 - KM. 896
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. ENGLESKA - 6 Pence 1946 - SREBRO *500 - 2,7 gr.
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1948 - KM. 849
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1945 - KM. 849
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1937 - KM. 849
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Penny 1965 - KM. 896
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:34 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1950 - KM. 873
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1959 - KM. 900
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1956 - KM. 900
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1955 - KM. 900
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1954 - KM. 900
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1953 - KM. 886
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1962 - KM. 900
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 6 Pence 1951 - KM. 875
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 6 Pence 1950 - KM. 875
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1 Shilling 1959 - KM. 904
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 6 Pence 1949 - KM. 875
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1 Shilling 1947 - KM. 864
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 6 Pence 1948 - KM. 862
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 6 Pence 1967 - KM. 903
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 6 Pence 1947 - KM. 862
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 6 Pence 1960 - KM. 903
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 3 Pence 1966 - KM. 900
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 6 Pence 1953 - KM. 889
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1 Shilling 1962 - KM. 904
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1 Shilling 1964 - KM. 904
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Crown 1964 - KM. 907
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Crown 1957 - KM. 907
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Crown 1956 - KM. 907
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Crown 1948 - KM. 866
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 2 Shillings ( Florin ) 1963 - KM. 906
PREPORUKA ZA ŠTOVANOG GOSPODINA+++ SVE SUPER+++++++++++++++++++++++++ POZDRAV I SVAKO DOBRO+++++++++++++ tamunic (245) 24.05.2011. u 16:33 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1/2 Crown 1965 - KM. 907
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 2 groša,1966
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 half crown,1947
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 2 forinta,1962
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 50 filera,1953
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 1 franak ,1970
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 50 groša,1947
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 engleska,2 šilinga,1953
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 5 groša,1978
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 DDR,5 pfening,1950
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 5 groša,1931
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 1 marka,1991
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 5 forinti,1967
sve po dogovoru,5+++ kickey (55) 17.03.2011. u 18:27 half penny,1960
Sve uredno +5 PREPORUKA petrys (115) 22.02.2011. u 23:32 AUSTRIJA 10 SCHILLING 1959 SREBRO
Sve uredno +5 PREPORUKA petrys (115) 22.02.2011. u 23:32 AUSTRIJA 10 SCHILLING 1972 SREBRO
Sve uredno +5 PREPORUKA petrys (115) 22.02.2011. u 23:32 AUSTRIJA 5 SCHILLING 1961 SREBRO
Sve uredno +5 PREPORUKA petrys (115) 22.02.2011. u 23:32 AUSTRIJA 5 SCHILLING 1960 SREBRO
Sve uredno +5 PREPORUKA petrys (115) 22.02.2011. u 23:32 VELIKA BRITANIJA HALF PENNY 1947
Sve uredno +5 PREPORUKA petrys (115) 22.02.2011. u 23:32 VELIKA BRITANIJA HALF PENNY 1945
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 21.02.2011. u 09:38 AUSTRIA AUSTRIJA 1 SCHILLING 1924 SREBRENJAK
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 21.02.2011. u 09:38 LISTOVI ZA KOVANICE 20 KOMADA
Sve 5.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 11.11.2010. u 16:59 LISTOVI ZA KOVANICE 30 POLJA NA LISTU 5 KOMADA
Sve 5.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 11.11.2010. u 16:59 LISTOVI ZA KOVANICE 20 KOMADA
Sve 5.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 11.11.2010. u 16:59 LISTOVI ZA KOVANICA 10 KOMADA
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 20 GROSCHEN 1950
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 1/2 SCHILING 1926 SREBRENJAK
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 1 SCHILLING 1926 SREBRENJAK
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 1/2 SCHILING 1925 SREBRENJAK
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 1 SCHILLING 1935 XF
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 5 GROSCHEN 1932
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 1 SCHILLING 1934 XF
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 5 GROSCHEN 1934 XF/aUNC
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 2 SCHILLING 1947 XF
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 20 GROSCHEN 1954
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 2 SCHILLING 1946
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 20 GROSCHEN 1951
Sve obavljeno brzo i bez problema.Lijep pozdrav. jabuka2001 (219) 19.07.2010. u 22:18 AUSTRIA AUSTRIJA 10 GROSCHEN 1929
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 AUSTRIJA 5 GROŠA 1955
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 FRANCUSKA 1 FRANAK 1925
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 FRANCUSKA 25 C 1918
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 AMERIKA 1 CENT 1906
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 FRANCUSKA 1 FRANAK 1921 SNIŽENO SNIŽENO
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 AMERIKA 1 CENT 1905
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 FRANCUSKA 10 C 1931
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 AUSTRIJA 1 GROŠ 1927
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 FRANCUSKA 5 FRANAKA 1992
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 FRANCUSKA 2 FRANAKA 1923
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 FRANCUSKA 50 CENTIMES 1931
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 FRANCUSKA 50 C 1925 SNIŽENO SNIŽENO
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 FRANCUSKA 1 FRANAK 1937
55555555555555555555555555555 alfa01 (126) 05.07.2010. u 21:47 FRANCUSKA 10 C 1937

Profil

Stranica je generirana u 218 milisekundi.