Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


tprodan (2)

Lokacija: Janjina, Hrvatska
Datum registracije: 24.08.2014.
Datum zadnje prijave: 25.08.2014.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

4

402
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve obavljeno po dogovoru. ODLIČAN kupac ! klasika (104) 10.09.2014. u 22:28 JANJINA - putovala 1936.g.
Sve 5 postcards (119) 02.09.2014. u 14:25 Janjina--------stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 02.09.2014. u 14:25 Janjina--------stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 02.09.2014. u 14:25 Janjina(Pelješac) - stara razglednica

Profil

Stranica je generirana u 54 milisekundi.