Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


viss (2)

Lokacija: Petrijevci, Hrvatska
Datum registracije: 23.09.2014.
Datum zadnje prijave: 04.11.2014.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

4

402
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 30.10.2014. u 07:13 CRNA GORA MONTENEGRO 10 PARA 1908
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 30.10.2014. u 07:13 CRNA GORA MONTENEGRO 20 PARA 1908
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 26.09.2014. u 20:39 KUTIJA ZA SREBRNJAKE VUKOVAR 1980
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 26.09.2014. u 20:39 KUTIJA ZA SREBRNJAKE SINJSKE ALKE 1985

Profil

Stranica je generirana u 36 milisekundi.