Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


bubamara (1)

Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Datum registracije: 02.11.2014.
Datum zadnje prijave: 04.02.2015.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

57

5701
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve 5.LP kolekcionar (264) 13.03.2015. u 07:34 JUGOSLAVIJA 1975 MNH Michel 1595-1597
Sve 5.LP kolekcionar (264) 13.03.2015. u 07:34 JUGOSLAVIJA 1964 MNH Michel 1069-1074 ŽIVOTINJE LEPTIRI KOMPLETNA SERIJA
Sve 5.LP kolekcionar (264) 13.03.2015. u 07:34 JUGOSLAVIJA 1964 MNH Michel 1094
Sve 5.LP kolekcionar (264) 13.03.2015. u 07:34 JUGOSLAVIJA 1967 MNH Michel 1222-1227 TURIZAM
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 JUGOSLAVIJA 1972 MNH Michel 1493,1494
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 1999 - 341 DAN MARKE
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 JUGOSLAVIJA 1970 MNH Michel 1400-1405 UMJETNOST
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 JUGOSLAVIJA 1964 MNH Michel 1082-1083 SKOPLJE
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 JUGOSLAVIJA 1973 MNH Michel 1516
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 JUGOSLAVIJA 1975 MNH Michel 1619-1620
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 JUGOSLAVIJA 1973 MNH Michel 1506
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 JUGOSLAVIJA 1975 MNH Michel 1617-1618
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 1998 - 283-288 HRVATSKA KNJIŽEVNOST
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 JUGOSLAVIJA 1970 MNH Michel 1378 SPORT KOŠARKA
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 1999 - 326 50.OBLJETNICA VIJEĆA EUROPE
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1972 MNH Michel 1469-1470 ŽELJEZNICA VLAKOVI
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1970 MNH Michel 1376-1377 LENJIN
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1975 MNH Michel 1600
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1972 MNH Michel 1478
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1970 MNH Michel 1379-1380 EUROPA CEPT
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1976 MNH Michel 1648 UMJETNOST
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1964 MNH Michel 1095-1100 KOMPLETNA SERIJA
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1972 MNH Michel 1479
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1970 MNH Michel 1396
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 2005 - 538 10.OBLJETNICA AKCIJE BLJESAK I OLUJA
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1964 MNH Michel 1101-1103 VII KONGRES SKJ
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1972 MNH Michel 1485
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1970 MNH Michel 1397
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1965 MNH Michel 1114-1115 ĐERDAP
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1974 MNH Michel 1576
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1970 MNH Michel 1399 UMJETNOST
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1968 MNH Michel 1307-1312
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1975 MNH Michel 1584
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1972 MNH Michel 1459-1464 ŽIVOTINJE PTICE
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1970 MNH Michel 1369-1374 IKONE
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:58 JUGOSLAVIJA 1975 MNH Michel 1585,1586
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:42 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 2005 - 553 KORALJSTVO I SPUŽARSTVO NA OTOKU KRAPNJU
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:42 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 1998 - 307-311 HRVATSKE PROMETNICE I PROMETALA
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:42 JUGOSLAVIJA 1968 MNH Michel 1313-1345 NOVA GODINA
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:41 JUGOSLAVIJA 1971 MNH Michel 1437 UNICEF
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:41 JUGOSLAVIJA 1966 MNH Michel 1186
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:41 JUGOSLAVIJA 1966 MNH Michel 1197-1199 BOŽIĆ
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:41 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 1999 - 355,356 FRANJO TUĐMAN
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:41 JUGOSLAVIJA 1966 MNH Michel 1187 UNESCO
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:41 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 2005 - 552 KREŠIMIR ČOSIĆ SPORT KOŠARKA
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:41 JUGOSLAVIJA 1974 MNH Michel 1556
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:41 JUGOSLAVIJA 1967 MNH Michel 1251-1252 OKTOBARSKA REVOLUCIJA
Sve 5.LP kolekcionar (264) 30.12.2014. u 07:41 JUGOSLAVIJA 1967 MNH Michel 1250
Sve 5.LP kolekcionar (264) 02.12.2014. u 07:35 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 2005 - 558 DAN MARKE PRVA BRZOJAVNA LINIJA U HRVATSKOJ
Sve 5.LP kolekcionar (264) 02.12.2014. u 07:35 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 2005 - 555 VATROGASNA OLIMPIJADA VARAŽDIN
Sve 5.LP kolekcionar (264) 02.12.2014. u 07:35 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 2001 - 403 SPORT TENIS GORAN IVANIŠEVIĆ
Sve 5.LP kolekcionar (264) 02.12.2014. u 07:35 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 2002 - 449-451 HRVATSKO MODERNO SLIKARSTVO VIII.
Sve 5.LP kolekcionar (264) 02.12.2014. u 07:35 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 2005 - 567 BOŽIĆ
Sve 5.LP kolekcionar (264) 29.11.2014. u 08:47 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 1998 - 276-278 FLORA HRVATSKE IV. GLJIVE
Sve 5.LP kolekcionar (264) 29.11.2014. u 08:47 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 1998 - 304 DAN MARKE
Sve 5.LP kolekcionar (264) 29.11.2014. u 08:47 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 1997 - 260-262 HRVATSKO MODERNO SLIKARSTVO III.
Sve 5.LP kolekcionar (264) 05.11.2014. u 20:20 REPUBLIKA HRVATSKA MNH 1997 - 234,235 EUROPA PRIČE I LEGENDE

Profil

Stranica je generirana u 82 milisekundi.