Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


brina (3)

Lokacija: Škofja vas, Slovenija
Datum registracije: 08.01.2015.
Datum zadnje prijave: 31.01.2015.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

6

603
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve super, moja preporuka !!! hobista (20) 20.01.2015. u 09:57 Kraljevina Jugoslavija - Porto (602)
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (246) 18.01.2015. u 16:08 FIL. KRALJEVINA JUGOSLAVIJA 1921 PORTO - NERABLJENE
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 MAČKE MONGOLIJA 1998 SERIJA I BLOK MNH ČISTO
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 MAČKE BJELORUSIJA 2004 BLOK MNH ČISTO
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 JUGOSLAVIJA 1972 MNH Michel 1474,1475 TITO
Sve 5.LP kolekcionar (264) 15.01.2015. u 10:37 JUGOSLAVIJA 1965 MNH Michel 1131-1132

Profil

Stranica je generirana u 42 milisekundi.