Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


diana52 (4)

Lokacija: Split, Hrvatska
Datum registracije: 23.04.2015.
Datum zadnje prijave: 28.10.2015.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

120

12004
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 24.10.2015. u 14:44 FRANCUSKA FRANCE 10 FRANCS 1990 BIMETAL
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 24.10.2015. u 14:44 NJEMAČKA GERMANY REICH 1 PFENNIG 1929 D
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 24.10.2015. u 14:44 NJEMAČKA GERMANY REICH 10 PFENNIG 1914 D
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 24.10.2015. u 14:44 NJEMAČKA GERMANY REICH 5 PFENNIG 1925 D
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 24.10.2015. u 14:44 NJEMAČKA GERMANY REICH 1 PFENNIG 1909 A
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 24.10.2015. u 14:44 NJEMAČKA GERMANY REICH 200 MARK 1923 D
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 24.10.2015. u 14:44 NJEMAČKA GERMANY REICH 5 RENTENPFENNIG 1924 F
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 24.10.2015. u 14:44 NJEMAČKA GERMANY REICH 50 PFENNIG 1921 A
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 24.10.2015. u 14:44 FRANCUSKA FRANCE 2 FRANCS 1983
Sve 5.Lijep pozdrav jabuka2001 (219) 24.10.2015. u 14:44 NJEMAČKA GERMANY REICH 5 PFENNIG 1914 A
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 25 Centimes 1930 - KM. 867a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. SA RUPOM - FRANCE - FRANCUSKA - 5 Centimes 1936 - KM. 875
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 EURO SLOVAČKA - 1 Euro 2009
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 EURO SLOVAČKA - 50 Cent 2009
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. FRANCE FRANCUSKA 5 Centimes 1998 - KM.933
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 GERMANY - NJEMAČKA 50 Pfennig 1950 G - KM.109.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NJEMAČKA 1 Pfennig 1949 D - KM. A 101
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NJEMAČKA 2 Pfennig 1991 A - KM. 106a
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. GERMANY - NJEMAČKA 50 Pfennig 1977 G - KM.109.2
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. FRANCE FRANCUSKA 20 Francs 1950 3 PERA - KM. 916.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NJEMAČKA 5 Pfennig 1990 A - KM. 107
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. FRANCE FRANCUSKA 50 Francs 1953 B - KM. 918.2
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NJEMAČKA 5 Pfennig 1949 F - KM. 102
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. FRANCE FRANCUSKA 1 Franc 1999 bee - KM.925.1
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NJEMAČKA 5 Pfennig 1949 D - KM. 102
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. FRANCE FRANCUSKA 20 Centimes 1994 bee - KM.930
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NJEMAČKA - 50 Pfennig 1949 G - KM.104
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. DDR - 20 Pfennig 1969 - KM. 11
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 2 Shillings ( Florin ) 1953 - KM. 892
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 50 Pence 1982 - KM. 932
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA 5 Cents 1948 - KM.176
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 2 Shillings ( Florin ) 1948 - KM. 865
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA 1 Cent 1948 - KM.175
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1 Shilling 1953 - KM. 891
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA 1 Cent 1942 - KM.170
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1 Shilling 1953 - KM. 890
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA 5 Cents 1988 - KM.202
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 1 Shilling 1949 - KM. 876
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. GREAT BRITAIN - ENGLESKA - 50 Pence 1973 - KM. 918
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA 5 Cents 1980 - KM.181
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA 5 Gulden 1990 Tip. L - KM.210
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA 25 Cents 1948 - KM.178
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA 10 Cents 1948 - KM.117
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 20.10.2015. u 14:08 KOV. NETHERLANDS - NIZOZEMSKA 10 Cents 1987 - KM.203
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 15.07.2015. u 12:30 EURO LUKSEMBURG - 50 Cent 2004
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 15.07.2015. u 12:30 EURO LUKSEMBURG - 1 Cent 2004
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 15.07.2015. u 12:30 EURO FRANCUSKA - 5 Cent 2001
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 15.07.2015. u 12:30 EURO FRANCUSKA - 10 Cent 2011
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 15.07.2015. u 12:30 EURO FRANCUSKA - 5 Cent 1999
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 15.07.2015. u 12:30 EURO LUKSEMBURG - 1 Euro 2002
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO FINSKA - 2 Euro 2000
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO BELGIJA - 10 Cent 2001
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO AUSTRIJA - 1 Euro 2009
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO AUSTRIJA - 50 Cent 2002
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO AUSTRIJA - 1 Euro 2007
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO BELGIJA - 2 Euro 2004
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO PORTUGAL - 20 Cent 2005
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO FINSKA - 10 Cent 1999
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO GRČKA - 10 Cent 2002 F
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO GRČKA - 1 Euro 2002 S
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO MALTA - 10 Cent 2008
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO GRČKA - 10 Cent 2006
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO PORTUGAL - 1 Euro 2002
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO IRSKA - 1 Euro 2002
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO PORTUGAL - 2 Euro 2002
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO LUXEMBOURG - LUKSEMBURG - 1 EURO 2005
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO BELGIJA - 1 Euro 2002
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO ŠPANJOLSKA - 2 Euro 2002
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO GRČKA - 2 Euro 2002 S
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO LUKSEMBURG - 50 Cent 2002
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 20 Cent 2007 A
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 2 Euro 2002 D
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 20 Cent 2002 G
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 1 Euro 2002 F
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 20 Cent 2002 F
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 50 Cent 2002 J
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 10 Cent 2003 J
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 50 Cent 2002 G
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO AUSTRIJA - 50 Cent 2010
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 20 Cent 2002 A
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 50 Cent 2002 F
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 2 Euro 2003 A
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 20 Cent 2007 F
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 2 Euro 2002 G
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO FRANCUSKA - 50 Cent 1999
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO BELGIJA - 50 Cent 1999
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO AUSTRIJA - 10 Cent 2008
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO NJEMAČKA - 5 Cent 2004 J
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 19.05.2015. u 14:01 EURO LUKSEMBURG - 20 Cent 2002
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 10 Tolarjev 2000 - KM.41 - KONJ
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA - 5 Tolarjev 1996 - SAMOSTOJNOST - KM.32
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 2 Tolarja 2001 - KM.5 - PTICA
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 2 Tolarja 1992 - KM.5 - PTICA
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 2 Tolarja 1995 BP (BUDAPEST - RAVNA 5) - KM.5 - PTICA
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 50 Tolarjev 2003 - KM.52 - BIK
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 1 Tolar 1995 BP (BUDAPEST - RAVNA 5) - KM.4 - RIBA
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 10 Tolarjev 2002 - KM.41 - KONJ
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 50 Tolarjev 2004 - KM.52 - BIK
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 1 Tolar 1994 BP (BUDAPEST - ZATVORENA 4) - KM.4 - RIBA
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 10 Tolarjev 2001 - KM.41 - KONJ
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 10 Tolarjev 2005 - KM.41 - KONJ
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 10 Tolarjev 2004 - KM.41 - KONJ
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. SLOVENIJA 5 Tolarjev 1999 - KM.6 - KOZOROG
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 12.05.2015. u 10:13 KOV. YUGOSLAVIA - JUGOSLAVIJA 50 Para 1998 - KM. 174
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 28.04.2015. u 12:45 SLOVENIJA SLOVENIA 2 EURO 2012 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 28.04.2015. u 12:45 SLOVENIJA SLOVENIA 2 EURO 2008 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 28.04.2015. u 12:45 SLOVENIJA SLOVENIA 2 EURO 2011 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 28.04.2015. u 12:45 SLOVENIJA SLOVENIA 2 EURO 2009 PRIGODNA KOVANICA UNC
Sve 5.LP jabuka2001 (219) 28.04.2015. u 12:45 SLOVENIJA SLOVENIA 2 EURO 2010 PRIGODNA KOVANICA UNC
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 28.04.2015. u 08:33 N0663 - 2 PARE 1906
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 28.04.2015. u 08:33 N0511 - 10 PARA 1908
sve najbolje mali-antikvarijat (97) 28.04.2015. u 08:33 N0113 - 10 PARA 1913
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 27.04.2015. u 16:41 KOV. MAKEDONIJA 5 Denari 1995 FAO
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 27.04.2015. u 16:41 KOV. MAKEDONIJA 5 Denari 1993
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 27.04.2015. u 16:41 KOV. MAKEDONIJA 1 Denar 1997
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 27.04.2015. u 16:41 KOV. MAKEDONIJA 2 Denari 2001
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 27.04.2015. u 16:41 KOV. MAKEDONIJA 2 Denari 1993
### SVE SUPER -*-*- PREPORUKA -*-*- POZDRAV ## tamunic (247) 27.04.2015. u 16:41 KOV. MAKEDONIJA 1 Denar 1993
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 27.04.2015. u 00:53 MAKEDONIJA 1 DENAR 2006
SVE UREDNO +5 PREPORUKA petrys (115) 27.04.2015. u 00:53 CRNA GORA 1 PARA 1906

Profil

Stranica je generirana u 123 milisekundi.