Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


sanjab (1)

Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Datum registracije: 04.10.2015.
Datum zadnje prijave: 14.10.2015.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

1

101
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Najviše preporuke svima 5+ salihu (57) 07.10.2015. u 15:44 SUŠAK, PEĆINE 1937

Profil

Stranica je generirana u 78 milisekundi.