Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


ijagunic (2)

Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Datum registracije: 29.08.2016.
Datum zadnje prijave: 30.11.2018.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

2

202
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve 5. miroslav47 (236) 22.11.2018. u 08:55 Duga Resa - lokomotiva - željeznica
Sve 5 salihu (57) 21.11.2018. u 17:56 DUGA RESA 1942

Profil

Stranica je generirana u 630 milisekundi.