Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


franjog (2)

Lokacija: Mokošica, Hrvatska
Datum registracije: 29.03.2017.
Datum zadnje prijave: 13.02.2019.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

3

302
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Hvala croastronaut (13) 01.11.2017. u 19:35 HV oznaka # 2
Sve 5. miroslav47 (235) 17.10.2017. u 16:06 2. T.H divizion O.Z. Osijek - Bitnica Vukovar
Sve 5. miroslav47 (235) 17.10.2017. u 16:06 HV - Imotski,115 - ČAPLJA,dimenzije 24,6 x 16,5 cm

Profil

Stranica je generirana u 38 milisekundi.