Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


antabus (-1)

Lokacija: varaždin, hrvatska
Datum registracije: 07.04.2017.
Datum zadnje prijave: 25.01.2018.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

0

000
Neutralno:

0

000
Negativno:

7

701


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Ne javlja se! sova.vg (49) 17.04.2017. u 16:32 MARTI MISTERIJA BR.30
Ne javlja se! sova.vg (49) 17.04.2017. u 16:32 MARTI MISTERIJA BR.14
Ne javlja se! sova.vg (49) 17.04.2017. u 16:32 MARTI MISTERIJA BR.27
Ne javlja se! sova.vg (49) 17.04.2017. u 16:32 MARTI MISTERIJA BR.34
Ne javlja se! sova.vg (49) 17.04.2017. u 16:32 MARTI MISTERIJA BR.29
Ne javlja se! sova.vg (49) 17.04.2017. u 16:32 MARTI MISTERIJA BR.36
Ne javlja se! sova.vg (49) 17.04.2017. u 16:32 MARTI MISTERIJA BR.42

Profil

Stranica je generirana u 39 milisekundi.