Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


dragana (1)

Lokacija: zagreb, hrvatska
Datum registracije: 06.05.2017.
Datum zadnje prijave: 16.09.2017.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

4

401
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
moje preporuke gigant (98) 18.05.2017. u 08:19 lot a 11
moje preporuke gigant (98) 18.05.2017. u 08:19 lot a 7
moje preporuke gigant (98) 18.05.2017. u 08:19 lot a 6
moje preporuke gigant (98) 18.05.2017. u 08:19 lot a 12

Profil

Stranica je generirana u 45 milisekundi.