Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


tass (7)

Lokacija: varaždin, hrvatska
Datum registracije: 02.02.2018.
Datum zadnje prijave: 07.01.2020.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

91

9107
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve ok novive1 (116) 06.12.2019. u 06:00 vidovec b1 varaždin
Sve ok novive1 (116) 06.12.2019. u 06:00 belec b1 varaždin
Sve ok novive1 (116) 06.12.2019. u 06:00 ludbreg b2 1903
Sve 5, velika preporuka. salihu (57) 14.08.2019. u 11:13 VARAŽDIN SRESKO NAČELSTVO 1934
Sve 5. miroslav47 (236) 15.03.2019. u 14:11 Rab - s crkvenog tornja,2 fotografije
sve ok novive1 (116) 27.01.2019. u 16:58 varaždin a20
sve ok novive1 (116) 27.01.2019. u 16:58 varaždin a21
sve ok novive1 (116) 27.01.2019. u 16:58 rab a167
Sve 5.LP kolekcionar (264) 28.11.2018. u 07:33 RAB STARA RAZGLEDNICA #32
Sve 5.LP kolekcionar (264) 28.11.2018. u 07:33 RAB STARA RAZGLEDNICA #22
Sve 5.LP kolekcionar (264) 28.11.2018. u 07:33 RAB STARA RAZGLEDNICA #28
Sve 5.LP kolekcionar (264) 28.11.2018. u 07:33 RAB STARA RAZGLEDNICA #29
novive1 (116) 07.10.2018. u 16:20 rab a221
Sve 5 postcards (119) 19.09.2018. u 12:29 Rab
Odličan kupac ! klasika (104) 08.09.2018. u 15:34 RAB - putovala 1927.g.
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab a550
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab b334 vila vilma
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab b326
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab b327
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab b339
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab b325
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab b342 zig rab sušak
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab b322
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab a553
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab a364
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab a566
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab b330
sve ok novive1 (116) 15.08.2018. u 14:02 rab a33
Sve 5. miroslav47 (236) 28.06.2018. u 09:01 Dalmatinska narodna nošnja - izd. Predolin,Arbe
Sve 5.LP kolekcionar (264) 14.05.2018. u 07:11 RAB STARA RAZGLEDNICA #26
Sve 5.LP kolekcionar (264) 14.05.2018. u 07:11 RAB STARA RAZGLEDNICA #27 BARBAT
Sve 5.LP kolekcionar (264) 14.05.2018. u 07:11 RAB STARA RAZGLEDNICA #16
Sve 5.LP kolekcionar (264) 14.05.2018. u 07:11 RAB STARA RAZGLEDNICA #56
Sve 5.LP kolekcionar (264) 14.05.2018. u 07:11 RAB #06 STARA RAZGLEDNICA 1933
Sve 5.LP kolekcionar (264) 14.05.2018. u 07:11 RAB STARA RAZGLEDNICA #53
Sve 5.LP kolekcionar (264) 14.05.2018. u 07:11 RAB #13 STARA RAZGLEDNICA cca 1930 GAM 1231
Sve 5.LP kolekcionar (264) 14.05.2018. u 07:11 RAB STARA RAZGLEDNICA #17
Sve 5 postcards (119) 11.05.2018. u 15:58 Rab - stara razglednica
odličan kupac, brz dogovor i realizacija, moje preporuke dkukanja (14) 07.05.2018. u 21:35 Razglednica Rab, putovala 1929
Sve 5.LP kolekcionar (264) 07.05.2018. u 07:50 RAB STARA RAZGLEDNICA #41
Sve 5.LP kolekcionar (264) 07.05.2018. u 07:50 RAB STARA RAZGLEDNICA #59
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 varaždin b12
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab b272
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab a121
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab b256
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab a110
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab a102
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab b235
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab a95
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab a147
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 varaždin a22
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab a129
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab a140
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 varazdin b8 stari grad
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab a564
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab a196
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 maruševac b1 varazdin
sve ok novive1 (116) 27.04.2018. u 13:42 rab b276
Brzo plaćeno.Sve 5. miroslav47 (236) 28.03.2018. u 15:51 Varaždin - 20 god. hrvatskog sokola,1923.
Sve 5 postcards (119) 24.03.2018. u 19:54 Varaždin - stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 24.03.2018. u 19:54 Varaždin - stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 24.03.2018. u 19:54 Varaždin - stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 24.03.2018. u 19:54 Varaždin - stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 24.03.2018. u 19:54 Varaždin - stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 24.03.2018. u 19:54 Varaždin - stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 24.03.2018. u 19:54 Varaždin - stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 24.03.2018. u 19:54 Varaždin - stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 24.03.2018. u 19:54 Varaždin - stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 24.03.2018. u 19:54 Varaždin - stara razglednica
Sve 5.Lijep pozdrav kolekcionar (264) 13.03.2018. u 07:56 RAB #05 STARA RAZGLEDNICA 1928
Sve 5.Lijep pozdrav kolekcionar (264) 13.03.2018. u 07:56 RAB #10 STARA RAZGLEDNICA 1959
Sve 5.Lijep pozdrav kolekcionar (264) 13.03.2018. u 07:56 RAB #12 STARA RAZGLEDNICA cca 1930
Sve 5.Lijep pozdrav kolekcionar (264) 13.03.2018. u 07:56 RAB STARA RAZGLEDNICA #49
Sve 5 postcards (119) 11.03.2018. u 22:46 Varaždin
Sve 5 salihu (57) 26.02.2018. u 10:28 RAB, KUPALISTE 1926
Sve 5 salihu (57) 26.02.2018. u 10:28 VARAŽDIN TRG KRALJA TOMISLAVA 1937
Sve 5 salihu (57) 26.02.2018. u 10:28 VARAŽDIN TRG KRALJA TOMISLAVA 1935
Sve 5 salihu (57) 26.02.2018. u 10:28 Rab 1933
Sve 5 salihu (57) 26.02.2018. u 10:28 RAB, TRAFIK, KIOSK
Sve 5 postcards (119) 19.02.2018. u 14:49 Varaždin - stara razglednica
Sve 5 postcards (119) 19.02.2018. u 14:49 Varaždin - stara razglednica
Sve ok novive1 (116) 16.02.2018. u 09:38 rab a321
Sve ok novive1 (116) 16.02.2018. u 09:38 rab a331
Sve ok novive1 (116) 16.02.2018. u 09:38 rab a261
Sve ok novive1 (116) 16.02.2018. u 09:38 varaždin a6
Sve ok novive1 (116) 16.02.2018. u 09:38 varaždin b10
Sve 5 postcards (119) 14.02.2018. u 14:36 Varaždin - stara razglednica
Sve 5.Lijep pozdrav kolekcionar (264) 13.02.2018. u 07:33 RAB STARA RAZGLEDNICA #65 1931
Sve 5.Lijep pozdrav kolekcionar (264) 13.02.2018. u 07:33 RAB STARA RAZGLEDNICA #62 1935
Sve 5.Lijep pozdrav kolekcionar (264) 13.02.2018. u 07:33 RAB STARA RAZGLEDNICA #36
Sve 5. miroslav47 (236) 12.02.2018. u 18:44 Rab - restauracija uz more

Profil

Stranica je generirana u 85 milisekundi.