Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


kolekt (1)

Lokacija: Tuzla, BiH
Datum registracije: 16.03.2018.
Datum zadnje prijave: 19.05.2018.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

2

201
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve 5.LP kolekcionar (264) 04.04.2018. u 20:38 ALAN FORD BROJ 27 SUPERHIK RAZBIJENA BOCA KARTONAC
Sve 5.LP kolekcionar (264) 04.04.2018. u 20:38 ALAN FORD BROJ 2 ŠUPLJI ZUB KARTONAC

Profil

Stranica je generirana u 41 milisekundi.