Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


gane (3)

Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Datum registracije: 04.03.2019.
Datum zadnje prijave: 01.08.2019.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

6

603
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Profil

Stranica je generirana u 50 milisekundi.