Podaci o korisnikuPredmeta na prodaji: 0


teatea (1)

Lokacija: Supetar, Hrvatska
Datum registracije: 11.09.2019.
Datum zadnje prijave: 03.10.2019.
Ocjene korisnika

Ocjena

Ukupno

Kao kupacKao prodavačPo korisnicima
Pozitivno:

1

101
Neutralno:

0

000
Negativno:

0

000


  Popis ocjena i komentara

Ocjena Komentar Ocjenio Datum Predmet
Sve 5. miroslav47 (236) 17.09.2019. u 14:28 Supetar

Profil

Stranica je generirana u 39 milisekundi.